Preses relīzes

Piektdien, 15. septembrī, no plkst. 11 līdz 15 Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta telpās Carnikavā, Garajā ielā 20, notiks domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem”. Tajās plānots diskutēt par sociālo problēmu prevenciju kopienas līmenī, iedzīvotāju pašorganizāciju, sniedzot atbalstu grūtībās nonākušiem un sociāli mazaizsargātiem sabiedrības locekļiem, kā arī kopienas iekšējos resursu apzināšanu un stiprināšanu.

Domnīcā piedalīsies Ādažu novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, Ādažu novada domes deputāti un Sociālā dienesta darbinieki, kā arī Labklājības ministrijas, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji. Tāpat pasākumā aicināti piedalīties arī vietējie iedzīvotāji un kopienu aktīvisti.

Diskusijas dalībnieki cita starpa spriedīs par to, kā sociālie darbinieki var efektīvi iesaistīt un motivēt iedzīvotājus kopienās aktīvi piedalīties vietējās iniciatīvās, kādas stratēģijas un pieejas ir izrādījušās veiksmīgas, lai veicinātu kopienas līdzdalību, kādi ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem sociālie darbinieki kopienā saskaras savā darbā ar iedzīvotājiem, un kā kopienas aktivizēšanā un veidošanā var iesaistīties pašvaldība un citi dienesti.

Domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību. 

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022.-2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās - Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.