Jaunumi

Labklājības ministrija (LM) 2017. gada nogalē cilvēkus aicināja kļūt par brīvprātīgajiem darbiniekiem valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) filiālēs, kurās uzturas bērni. Kopš tā brīža 
par brīvprātīgā darba iespējām ir interesējušies, un pieteikumus brīvprātīgā darba veikšanai iesniegušas 258 personas, no kurām 204 personas ir noslēgušas līgumus un 50 veic brīvprātīgo darbu regulāri.

Šāds darbs tiek veikts VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni", VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja" un VSAC "Rīga" filiālēs "Rīga", "Teika", "Pļavnieki" un filiālē, kura nodrošina aprūpi pilngadīgām neredzīgām personām - VSAC "Rīga" filiālē "Jugla", kā arī filiālē, kura nodrošina aprūpi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem - VSAC "Rīga" filiālē "Kalnciems".

Cilvēki, kas piesakās palīdzēt, galvenokārt tiek nodarbināti saturīga brīvā laika pavadīšanā – vingrošanā, kustību nodarbībās, rotaļāšanās, pastaigās, ekskursijās, grāmatu lasīšanā, radošo darbnīcu organizēšanā, kā arī dažādu pasākumu organizēšanas darbos un bērnu pieskatīšanā pasākumos. Brīvprātīgie pavada bērnus arī uz baznīcu un Svētdienas skolu. Kāds brīvprātīgais ir kļuvis par filiāles darbinieku, savukārt citi ir nodibinājuši asistenta statusu un asistē izglītības iestādēs filiāles bērniem. Filiāles “Rīga” brīvprātīgie kopš 2018. gadā nodrošina klātbūtni bērnam ārstēšanas procesā slimnīcā. 

 “Ja sākotnēji darbinieki brīvprātīgos uztvēra ar zināmām aizdomām, tad šobrīd attiecības starp darbiniekiem un brīvprātīgajiem ir kļuvušas vairāk nekā draudzīgas. Šodien jau mūsu ikdiena nav iedomāja bez šo palīgu atbalsta un atsaucības. Kopš kopā ar mums strādā brīvprātīgie, esam pamanījuši, ka arī bērni kļuvuši atvērtāki un priecīgāki. Rezultāts ir abpusēji pozitīvs!”, saka VSAC “Rīga” filiāles “Rīga” vadītāja Ilze Dzene.

Visi VSAC vadītāji, kas darbojas ar brīvprātīgajiem, atzīst, ka ir noticis nozīmīgs pagrieziens sabiedrības informēšanā un līdzatbildībā par aprūpes centru bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Ir iespēja paļauties uz brīvprātīgā atbalstu dažādās ikdienas darbībās, kas saistītas ar bērnu un bērna interešu nodrošināšanu. Viņiem veidojas individuāls kontakts, kas veicina bērna attīstību un stabilizē bērna psiholoģisko stāvokli. 

Turklāt brīvprātīgajiem ir atšķirīgāka, reizēm radošāka pieeja brīvā laika aktivitātēm, un viņi ar savu “skatu no malas” sniedz atgriezenisko saikni par aprūpes pakalpojumiem centros. Bet kā lielākais ieguvums var būt tas, ka ļaujot brīvprātīgajam darboties aprūpes centros, pastāv liela varbūtība bērniem nonākt ģimenēs. 

LM aicina cilvēkus pievienoties brīvprātīgā darba veicējiem arī filiālēs, kurās nodrošina aprūpi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Plašāka informācija par brīvprātīgo darbu un iespējām to sākt pieejama ministrijas mājaslapā.