Preses relīzes

Izmantojot Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas, turpmāk nevalstiskās organizācijas varēs īstenot vairāk konferences, konsultācijas, lekcijas, seminārus, darbnīcas, interešu grupu nodarbības, kā arī citus atbalsta pasākumus, kas paredzēti, lai mazinātu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskus cilvēkiem, kuri tam pakļauti, piemēram, invaliditātes, vecuma, dzimuma, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas dēļ.

Labklājības ministrija aicina biedrības un nodibinājumus iesniegt projekta pieteikumus par diskriminācijas mazināšanas pasākumu īstenošanu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2024. gada 9. maija līdz 8. jūlijam.

Šī pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 860 668 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā  fonda Plus finansējums – 1 581 568 eiro un valsts budžeta finansējums – 279 100 eiro. Biedrība vai nodibinājums var pretendēt uz finansējumu līdz 45 000 eiro atbalsta pasākumu īstenošanai. Projektā pieteikto atbalsta pasākumu īstenošanas termiņš ir līdz 18 mēnešiem. Projektu beigu termiņš ir 2029. gada 31. decembris.

Vairāk informācija un pieteikšanās kārtība pieejama CFLA tīmekļvietnē.