Kampaņa norisinājās deviņus mēnešus - no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada jūlijam, pievēršot sabiedrības uzmanību trīs mērķa grupām – cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un 1., 2. invaliditātes grupu, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un to integrācijas nepieciešamībai sabiedrībā.

Lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskas saslimšanas vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumu dēļ) vai bērni ar invaliditāti (kas noteikta funkcionālo traucējumu – redzes, dzirdes, kustību, psihisko, garīgas attīstības vai vispārējo saslimšanu – dēļ) varētu pilnvērtīgi dzīvot un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā, viņiem nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Ja bērnam jau no mazotnes nav iespējas integrēties sabiedrībā (atbilstoši bērna spējām – mācīties, apmeklēt interešu izglītības nodarbības, apmeklēt publiskus pasākumus u.c.), palielinās iespēja, ka arī pēc pilngadības sasniegšanas cilvēks nevarēs dzīvot patstāvīgi (tai skaitā, iekļauties darba tirgū) un būs atkarīgs no tuviniekiem vai spiests dzīvot ilgstošas aprūpes institūcijā. Tāpat ārpusģimenes aprūpē esošie bērni dzīves laikā saskārušies ar traumējošām situācijām (ne vien atšķirtību no vecākiem, bet bieži arī emocionālu un fizisku vardarbību) un viņiem nepieciešams iegūt sociālās prasmes un vajadzīga īpaša uzmanība, atbalsts, lai spētu uzticēties cilvēkiem, veidot emocionālu piesaisti vai pārvarētu dzīves laikā iegūtus uzvedības traucējumus. DI procesā mainīsies bērnu ārpusģimenes aprūpes kārtība un Latvija atteiksies no lielajām bērnu aprūpes iestādēm, kurās vienlaikus mīt daudz bērnu, vairāk fokusējoties uz pakalpojuma izveidi un nodrošināšanu sabiedrībā. 

Kampaņas galvenais vēstījums – saskatīt cilvēku, nevis tam noteikto diagnozi, veicināt empātiju sabiedrībā, aicinot pārliecināties, ka arī šie cilvēki ir sabiedrības daļa, kas spēj tajā iekļauties, strādāt atbilstoši spējām, tādejādi mazinot “mēs” un “viņi” nošķīrumu.

Kampaņas publicitāte

1. Izveidoti divi videoklipi ar subtitriem latviešu, krievu un angļu valodā un pārraidīi TV mediju grupas AMB kanālos (TV3, LNT, TV6, Kanāls2, 3+, RTR, CTS), TV mediju grupas BMA kanālos (PBK, NTV, RenTV, DomKino), TV mediju grupas Helio kanālos (STV, 360TV, Fox, Fox Life, Riga TV24, ReTV, Nickelodeon, Kidzone), Rīgas, Liepājas un Daugavpils kinoteātros pirms filmu seansiem un Rīgas sabiedriskajā transportā.

Reklāma kopumā sasniedza 55% segmentētās mērķauditorijas vecumā no 26 līdz 50 gadiem un 28% vecumā no 15 līdz 25 gadiem.

2.   Izveidoti interaktīvi 360 grādu video ar to versijām ar subtitriem latviešu, krievu un angļu valodā, kas ļauj skatītājam vērot vidi kāda mērķa grupas pārstāvja acīm. Tie publicēti Labklājības ministrijas Facebook un Youtube kontos, LSM.LV un Advideo.

Video ir pieejami https://www.youtube.com/watch?v=MPnKaarPaK4 un https://www.youtube.com/watch?v=NUy2dfYav9o

3. Sadarbojoties ar restorānu “Herbārijs” Rīgā, veikts sociālais eksperiments, kur maltīti viesiem, viņiem nezinot, pagatavoja pavāri ar garīga rakstura traucējumiem. Šis eksperiments palīdzēja kliedēt mītu par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem spējām.  Eksperiments tika atspoguļots Labklājības Ministrijas Facebook un Youtube kontos, TV un radio sižetos, 2 preses izdevumos un 16 interneta portālos.

Sasniegtā auditorija – 549 tūkstoši. Eksperimenta video ir pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=fH7CKxABnmk

4. Organizētas 3 informatīvās tiešsaistes diskusijas “Cilvēks, nevis diagnoze” ar nozaru speciālistiem par šādām tēmām: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrībā; bērnu ar invaliditāti pārejas (pusaudžu) vecums – izaicinājumi un iespējas; pastāvīgas vides ietekme uz bērna attīstību.

Diskusijas tiešraidē pārraidītas Labklājības ministrijas Facebook kontā un Tvnet portālā.

Sasniegtā kopējā auditorija – 204 tūkstoši. Diskusijas ir pieejamas: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/skaties/

5.  50 skolas visā Latvijā kopā ar Labklājības ministrijas aicinājumu piedalīties skolēnu konkursā “Viena diena manā mūžā” saņēma kampaņas komunikācijas vizuālajā stilā noformētas un apdrukātas Google cardboard virtuālās realitātes brilles, kas uzvelkot tās, ataino, kāda ir redze ar traucējumiem.

6. Organizēts skolēnu konkurss “Viena diena manā mūžā”, aicinot skolēnus veidot stāstus par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem ikdienu. Publicitāte par skolēnu konkursu nodrošināta TV un radio sižetos, 5 drukātajos medijos un 24 interneta portālos: pavisam 33 publikācijas ar sasniegto auditoriju - 532 tūkstoši. Ar konkursa darbiem iespējams iepazīties: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/skolenu-konkurss/

7.  Izveidots interaktīvs tests “Patiesība vai mīts?” – 16 mīti un patiesības ar speciāli atlasītām fotogrāfijām latviešu un krievu valodā, kas liek aizdomāties par to, cik daudz katrs zina par cilvēkiem ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem. Tests publicēts portālā TVnet un https://cilveksnevisdiagnoze.lv/patiesiba-vai-mits/ Sasniegtā auditorija - 322 tūkstoši.

8. Izveidotas 15 infografikas, kas apkopo un strukturē informāciju par deinstitucionalizācijas tēmām. Tās publicētas Labklājības ministrijas sociālajos tīklos un https://cilveksnevisdiagnoze.lv/lasi/