Jaunumi

Par cilvēka saredzēšanu, cilvēku satikšanos, atbalsta sniegšanu ģimenei un mijiedarbību starp cilvēku un kopienu - 10. septembrī runāsim sociālā darba konferencē “Cilvēks. Ģimene. Kopiena.”, tiešsaistē no Latvijas Universitātes Botāniskā dārza.

Nu jau tradicionāli, septīto gadu pēc kārtas, Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros uz skatuves kāps sociālā darba praktiķi, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji, un līdzcilvēki, kuru dzīves iedvesmo! Konference skatāma no plkst. 10.00: https://www.youtube.com/watch?v=QxnBZBTy9vM.

Konferences pirmā daļa būs veltīta cilvēkam, kā vērtībai, kurā uzklausīsim bijušā sistēmas bērna Karīnas Pētersones pieredzi par to, cik nozīmīgs ir mūsu katra skatījums uz līdzcilvēkiem. Par to vai programma jaunietim ir sods vai iespēja runās biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” pārstāve Maija Bērziņa, bet risinājumus par dizaina domāšanas principu integrēšanu sociālajā darbā piedāvās Inita Pauloviča no Valsts kancelejas.

Konferences otro daļu veltīsim mūsdienu mainīgās ģimenes realitātei. Par statistiku un antropoloģisko skatījumu, kas saistīti ar ģimenēm mūsdienu Latvijā uzklausīsim pētnieci, sociālās antropoloģijas pasniedzēju Ilzi Mileiko, bet par tēva lomu šodienas ģimenē dalīsies biedrības “Tēvi” pārstāvis Lauris Bokišs. Dzirdēsim arī audžuģimenes, kā vienu no mūsdienu ģimenes formām, pieredzes stāstu un uzklausīsim Gunu Krēgeri – Medni par pieaugošo nepieciešamību pēc ģimenes asistenta pakalpojuma un tā rezultātiem.

Konferences trešā daļa šogad veltīta sociālajam darbam ar kopienu, sociālā darbinieka lomai un vietai pašvaldībā, kā arī sadarbības iespējām vietējās kopienas labklājības veidošanā. Šajā daļā urbānista, kopienas darbinieka Jonas Buchel runa, kā arī sociālās uzņēmējdarbības pārstāvju pārdomas par šīs jomas attīstību un piedāvājumu mazaizsargāto grupu atbalstam. Par to, kā caur laikmetīgo deju stiprināt kopienu, dalīsies sociālā mākslas projekta “Mana brīvība un piederība” un izrādes “Un pēkšņi gulbji!” dalībniece, sociālā darbiniece Rudīte Ādamsone un viena no projekta veidotājām, biedrības “LAUKKU” pārstāve Inta Balode.

Konferences pārtraukumā plānots attālināts ‘Resursu tirgus’, šogad veltīts ārpusģimenes aprūpes tēmai. Videostāsti, kuros īpaša nozīme sadarbībai starp institūcijām, brīdī, kad bērns tiek šķirts no savas bioloģiskās ģimenes. Konferences laikā tiks demonstrēti arī trīs sociālo darbinieku videostāsti par sajūtām un izaicinājumiem šajā profesijā.

Konferenci moderēs psiholoģe, supervizore, neformālās izglītības trenere un praktiķe Lauma Žubule un Bauskas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks Kaspars Bajārs.

Konferences ieraksts pēc tās norises būs skatāms Labklājības ministrijas mājaslapā.

Konference tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.

Saite uz tiešraidi:  https://www.youtube.com/watch?v=QxnBZBTy9vM