Jaunumi

Centrs MARTA un Labklājības ministrija aicina uz semināru “Emocionālā vardarbība. Starpinstitucionālā sadarbība gadījumu risināšanā un atbalsta iespējas“

Seminārs notiks 30. novembrī platformā ZOOM, plkst. 11.00-15.30

Seminārs paredzēts valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sociālā darba speciālistiem, valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, psihologiem un citu nozaru ekspertiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar vardarbības atpazīšanu un novēršanu un atbalsta sniegšanu vardarbībā cietušajiem.

Lai pieteiktos dalībai pasākumā un saņemtu ZOOM platformas saiti un semināra piekļuves informāciju, lūdzam līdz 28.11.2021. aizpildīt pieteikuma anketu:

https://ej.uz/emoc_vardarb

Turpinoties globālajai pandēmijai, visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, ikvienā ģimenē pieaug emocionālā spriedze kā rezultātā paaugstinās iespējamie riski emocionālai noturībai un potenciālajiem emocionālās un psiholoģiskās vardarbības riskiem.

Tieši emocionālā un psiholoģiskā vardarbība netiek identificēta kā viens no vardarbības veidiem, tādējādi tas ir vardarbības veids par kuru tiek ziņots mazāk vai netiek ziņots vispār.

Semināra mērķis ir uzlabot speciālistu zināšanas par vardarbības veidiem un izpausmēm, kā arī stiprināt speciālistu prasmes vardarbības atpazīšanā un atbalsta sniegšanā no vardarbības cietušām personām, jo īpaši fokusējoties uz emocionālās un psiholoģiskās vardarbības aspektiem.

Semināra darba kārtība:

  • Emocionālās un psiholoģiskās vardarbības atpazīšana un kā tā atšķiras no konflikta –  Marija Ābeltiņa, klīniskā psiholoģe;
  • Vardarbīgā kontrole un kā tā ietekmē cietušo – Irina Mazurika, “Centrs MARTA” pakalpojumu daļas vadītāja;
  • Emocionālā vardarbība internetā- draudi, vajāšana u.c. –  LR Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa;
  • Emocionālā vardarbība kā draudi izdarīt paškaitējumu un rīcības iespējas – Raivo Vilcāns, biedrības “Skalbes” direktors;
  • Bērns un vardarbība ģimenē: sekas un institūciju atbalsta iespējas nevardarbīgajam vecākam – Laila Balode, nodibinājuma “Centrs Dardedze” konsultāciju daļas vadītāja;
  • Kā policijā izmeklē vajāšanas un emocionālās vardarbības gadījumus, kādus pierādījumus ņem vērā – LR Valsts policija;
  • Tiesu prakse Francijā, iztiesājot emocionālās vardarbības gadījumus – Isabelle Rome, Francijas tiesas tiesnese.

Seminārs notiks latviešu valodā un dalība tajā ir bezmaksas. Noslēgumā, tiešsaistē būs pieejami apliecinājumi par dalību. Vairāk informācijas, rakstot uz liva@marta.lv