Preses relīzes

Lai pilnveidotu  bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, šodien, 15. augustā, tika sasaukta pirmā pēc labklājības ministres Ramonas Petravičas un tieslietu ministra Jāņa Bordāna iniciatīvas izveidotās darba grupas sēde. Tās uzdevums ir izstrādāt jaunu un efektīvu bērnu tiesību aizsardzības modeli.

Šodienas diskusijās tika apspriesta reformas nepieciešamība, tās mērķi un iespējamais ceļš tās realizācijai, fokusējoties uz problēmu cēloņu, nevis seku mazināšanu. Vienlaikus darba grupas locekļi tika iepazīstināti ar starptautisko pieredzi bērnu tiesību jautājumu īstenošanā. 

Darba grupas vadītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece: “Visi esam vienisprātis, ka mūsu mērķis ir sasniegt labāko rezultātu bērna tiesību un interešu nodrošināšanai. Esmu ļoti gandarīta, ka ledus ir sakustējies. Protams, ka darba ir ļoti daudz un izmaiņas, iespējams, varēs īstenot pakāpeniski, soli pa solim. Tas nav tikai institucionālais modelis, bet lielā mērā arī sabiedrības izpratnes un attieksmes jautājums.” 

Darba grupai līdz 2019. gada 1. novembrim jāveic esošās situācijas izvērtējums Latvijā, kā arī jāapzina starptautiskā prakse, kā arī jāveic darbs pie funkciju izvērtējuma. Vairums darba grupas locekļu izteica priekšlikumu iepazīties ar Lietuvas pieredzi šajā jomā, jo tā nesen ir veikusi būtisku reformu, ieviešot centralizētu bērnu tiesību aizsardzību sistēmas modeli. 

Savukārt līdz š.g. 31. decembrim jāizstrādā efektīvākais modelis bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidei. Darba grupai līdz 2020. gadā līdz 1. februārim jāizstrādā rīcības plāns jaunās bērnu tiesību aizsardzības sistēmas ieviešanai un līdz 31. maijam jāsagatavo izvērtējums par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi lēmuma pieņemšanai valdībā par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizāciju, ietverot priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas funkcionalitātes uzlabošanai. 

Darba grupā piedalās Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Administratīvās rajona tiesas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības un biedrības “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” pārstāvji.
 

.