Jaunumi

Darbā iekārtošanās ātrums pieaug - klienti aizvien  ātrāk atgriežas darba tirgū: ja vidējais Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrēto klientu darbā iekārtošanās ātrums 2021. gada 12 mēnešos bija 158 dienas, 2022. gada 12 mēnešos - 123 dienas, tad 2023. gada 12 mēnešos – jau 114 dienas.

Labklājības ministrs Uldis Augulis novērtē pozitīvo tendenci: "Nodarbinātības valsts aģentūras klienti aizvien ātrāk atgriežas darba tirgū, kas norāda uz aģentūras sniegtā pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanos, kā arī NVA klientu kvalifikācijas celšanos un darba devēju novērtējumu."

2023. gada 12 mēnešos reģistrētā bezdarba līmenis valstī samazinājies par 0,4 procentpunktiem - no 6,1% 2023. gada sākumā līdz 5,7% 2024.gada sākumā. NVA uzskaitē 2023. gada decembra beigās bija 50 344 bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti. Salīdzinot ar 2022. gada decembra beigu datiem, bezdarbnieka statusā reģistrēto klientu skaits 2023. gada laikā bija samazinājies par 3 192 cilvēkiem jeb 6,0%.

NVA reģistrēto klientu darbā iekārtošanās vidējais ātrums 2023. gada 12 mēnešos bija 3,8 mēneši jeb 114 dienas, tas ir par 44 dienām mazāk, salīdzinot ar NVA reģistrēto klientu darbā iekārtošanās vidējo ātrumu 2021.gada 12 mēnešos.

2023. gada 12 mēnešos darbā iekārtojušies 54 539 bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti, no kuriem 9 005 klienti bija iekārtojušies darbā pēc kāda NVA mācību, nodarbinātības vai atbalsta pasākuma pabeigšanas.

Vairāk: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-klienti-aizvien-atrak-atgriezas-darba-tirgu