Preses relīzes

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) sadarbībā ar Labklājības ministriju un Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) kopš 2022. gada septembra īsteno Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instrumenta projektu “Latvijas nodarbinātības dienesta digitālo sistēmu modernizēšana”.

Projekta ietvaros OECD veica visaptverošu NVA darbības novērtējumu, īpašu uzsvaru liekot uz iespējām uzlabot NVA digitālo infrastruktūru, tajā skaitā NVA klientu statistisko profilēšanu, darba meklēšanas atbalsta digitālajiem risinājumiem, datu vizualizācijas rīkiem, datu analīzi un atspoguļojumu, kā arī NVA digitālo risinājumu drošību un veiktspēju. Tāpat projekts pievērsās tādiem jautājumiem kā aktīvo darba tirgus politikas pasākumu novērtēšanas un monitoringa metodes un prasmju profilēšana. Savietojot NVA un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datus, tika veikts novērtējums par NVA klienta ceļu līdz iesaistei darba tirgū.

Projekta ietvaros kopš 2023. gada marta tika organizēti vairāki tiešsaistes pasākumi ar ārvalstu ekspertu iesaisti un citu valstu labās prakses atspoguļošanu. Viens no projekta darbsemināriem, piemēram, bija veltīts NVA atbalstam darba meklētāju un vakanču piemeklēšanai, izmantojot tam digitālos rīkus, tai skaitā, mākslīgā intelekta sniegtās iespējas, ar ko pieredzē dalījās arī Somijas, Francijas un Luksemburgas eksperti. Tāpat ārvalstu eksperti analizēja NVA digitālo sistēmu un risinājumu drošību un veiktspēju.

OECD noslēguma ziņojuma par NVA digitālo sistēmu novērtējumu un pilnveidošanas iespējām prezentācija notiks 24.maijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 AC Hotel Riga, Dzirnavu ielā 33. Pasākumā tiks nodrošināts arī tulkojums. Ziņojuma rezultāti tiks izmantoti turpmākajā NVA digitālās infrastruktūras un digitālo  pakalpojumu modernizācijā.

Ziņojuma prezentācijā piedalīsies OECD, Eiropas Komisijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un citu institūciju un sadarbības partneru pārstāvji. Preses pārstāvjus dalībai pasākumā var pieteikt līdz 22.maijam, rakstot uz e-pastu - raimonds.bridaks@lm.gov.lv.

Ziņojums tiek veidots OECD pētījumu sērijā Connecting People with Jobsun publiski būs pieejams no 24.aprīļa elektroniski OECD bibliotēkā: https://oe.cd/

OECD ir 1961.gadā dibināta starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 38 pasaules attīstītākās valstis. Latvija oficiāli kļuva par OECD dalībvalsti 2016.gada 1.jūlijā.