Preses relīzes

Līdz 2021. gada 30. jūnijam pagarināts bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu (šobrīd – līdz 2020.gada 31.decembris). Šis pabalsta veids attiecas uz cilvēkiem, kuriem piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk un kuri sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļiem turpina būt bezdarbnieka statusā.  Bezdarbnieka palīdzības pabalstu piešķir no nākamās dienas pēc tam, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods, uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Par bezdarbnieka palīdzības pabalsta termiņa pagarināšanu ceturtdien, 10. decembrī, lēma valdības sēdē, kurā akceptēts likumprojekts “Par grozījumiem likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””. 

Vēl uz gadu - līdz 2021.gada 31.decembrim - tiks pagarināts arī termiņš, kad bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur, ja bezdarbnieks iegūst darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu uz laiku līdz 120 dienām;

Savukārt līdz 2021.gada 30.jūnijam (šobrīd – 2020.gada 31. decembris) pagarināts termiņš par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu, ja perona darba attiecības izbeigusi pēc paša vēlēšanā. Pabalstu piešķir no dienas, kad cilvēks iesniedzis iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.

Valdība arī akceptēja likumprojektu “Grozījums “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā””. Līdz ar to līdz 2021. gada 31. decembrim plānots pagarināt bezdarbnieka tiesības uz īslaicīgu darbu veikšanu līdz 120 dienām, nezaudējot bezdarbnieka statusu.  Šobrīd bezdarbnieks ir tiesīgs iegūt darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu uz laiku līdz 120 dienām līdz 2020.gada 31. decembrim). Arī par to vēl jānobalso Saeimā.