Jaunumi

Vēl līdz š.g. 14. janvārim ģimenēm ir iespējams pieteikties atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai bērniem ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību Kurzemes reģionā. Izmēģinājuma projekta ietvaros 50 bērniem ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī, kopumā līdz 15 diennaktīm. To laikā paredzēts līdz 72 stundām ilgs iepazīšanās periods, lai veidotu kontaktu starp bērnu un pakalpojuma sniedzēju. Līdz 12 diennaktīm varēs izmantot pakalpojumu diennakts apjomā. Atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām šis laika posms varēs tikt dalīts pa pakalpojuma saņemšanas reizēm atbilstoši ģimenes vajadzībām. Vienlaikus netiek paredzēta iespēja tās dalīt pa stundām un saņemt mazāk par diennakti vienā pakalpojuma saņemšanas reizē.

Dalībai var pieteikties bērna likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis) vai audžuģimene, ja bērns ir vecumā no 3 līdz 17 gadiem un Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi bērnam invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību.

Pieteikšanās anketa pieejama biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” mājaslapā: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehS4WuJs6NRHCIT092V5zXDyAOxGznZQqP_yHIT9wiBkKM6Q/viewform?usp=sf_link