Papildu pieteikšanās atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem LATGALES reģionā līdz 30. jūnijam

No 2022. gada februāra līdz augustam izmēģinājuma projekta ietvaros 50 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī

Dalībai izmēģinājumprojektā aicinām pieteikties:

  • Latvijas Republikas pilsoņus vai nepilsoņus, vai tos, kam izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;
  • pilngadīgas personas (no 18 gadiem);
  • personas ar garīga rakstura traucējumiem, tostarp I vai II invaliditātes grupu;
  • izsakot vēlmi saņemt atelpas brīža pakalpojumu mājoklī.

Vairāk par projektu un pieteikšanos: https://samariesi.lv/.../papildu-pieteiksanas-atelpas...