Preses relīzes

Izsludinot valdībai ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, paredzēts  ierobežot arī sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un nepieciešamos piesardzības pasākumus.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas jaunus klientus varēs uzņemt, individuāli izvērtējot nepieciešamību pakalpojumu klientam nodrošināt nekavējoties, iespēju garantēt drošību un pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus. Pirmkārt ir jānodrošina aprūpe, samazinot sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu, ja objektīvu apstākļu dēļ tos pilnā apmērā nodrošināt nav iespējams.

Savukārt pārējie sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz šos pakalpojumus ar pilnu vai daļēju izmitināšanu, var turpināt nodrošināt aprūpi mājās, aprūpi dienas centrā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušajiem krīzes centros un bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai krīzes centrā un personu bez dzīvesvietas īslaicīgu izmitināšanu patversmē. Arī šeit svarīgi ievērot epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus.

Sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pieļaujama tikai nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus – primāri izvēloties individuālu pakalpojumu sniegšanu un konsultācijas attālinātā formā. Klātienē var sniegt sociālos pakalpojumus, ja klientiem ir veikts COVID-19 tests un tas ir negatīvs.