Jaunumi

Labklājības ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju (iesaistot arī Slimību profilakses un kontroles centra speciālistus) ir izvērtējusi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju iesniegtos priekšlikumus Ieteikumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai aktualizācijai un atsevišķu ieteikumu atvieglošanai un ir sagatavoti  jaunus ieteikumus - Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  ierobežojošo pasākumu piemērošanai.

Minētie ieteikumi publicēti LM mājas lapā izveidotā banera “Informācija par COVID-19” sadaļā “Sociālās aprūpes iestādēm”, kurā vienviet ir publicētas labklājības jomas aktualitātes saistībā ar COVID-19 -