Preses relīzes

Ceturtdien, 7. janvārī, valdības sēdē no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirts finansējums kompensācijām pašvaldībām krīzes pabalsta izmaksām.  Tāpat līdzekļi piešķirti vecāku pabalsta turpinājumam, slimības palīdzības pabalsta izmaksām un jaunā speciālista pabalstam, kā arī piemaksām pie dīkstāves atbalsta un bezdarbnieka palīdzības pabalsta.

Novērtējot iesaistīto cilvēku darbu, kompensēs arī pašvaldībām 50% no izdevumiem, kas rodas saistībā ar piemaksām sociālajā aprūpē iesaistītajam personālam, kurš nodrošina Covid-19 klientu un kontaktpersonu aprūpi.  Kompensēs izdevumus arī valsts dibināto sociālo pakalpojumu sniedzējiem vai tādu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem noslēgts līgums ar Labklājības ministriju par sociālo pakalpojumu sniegšanu, par papildu izmaksām sociālajā aprūpē iesaistītajam personālam, kurš arī nodrošina Covid-19 klientu un kontaktpersonu aprūpi. Minētās izmaksas tiks kompensētas par periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Ikviena cilvēka darbs šajos smagajos pandēmijas apstākļos ir jāciena un atbilstoši jānovērtē. Vienlaikus ir jānodrošina finansiāls atbalsts tiem cilvēkiem, kuru dzīvi ievērojami ietekmējuši Covid-19 ierobežošanas pasākumi. Īpaši svarīgi ir nodrošināt atbalstu ģimenēm ar bērniem.”

Labklājības ministrija 2020. gada izveidoja vairākus atbalsta instrumentus, kuri radīti, lai mazinātu Covid-19 izraisīto ierobežojumu pārvarēšanai. Tos atbalstīja valdība un par tiem nobalsoja arī Saeima.