Preses relīzes

Valsts piešķirs mērķdotācijas pašvaldībām, lai tās varētu nodrošināt piemaksas pie mēneš­algas par personīgo ieguldījumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sociālajiem darbiniekiem, kā arī tiem struktūrvienību un nodaļu vadītājiem, kuri strādā pašvaldību sociālajos dienestos, to struktūrvienībās un pašvaldību izveidotās iestādēs, kas sniedz sociālos pakalpojumus.  No valsts budžeta šogad tam piešķirs 1,9 miljonus eiro.  

Šādu finansiālu atbalstu paredz "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem", kas otrdien, 11. janvārī, pieņemti valdības sēdē.

Noteikumi paredz obligātos pamata kritērijus sociālajiem darbiniekiem, kurus izpildot, tiek piešķirta piemaksa pie mēnešalgas. Piemaksas varēs saņemt sociālie darbinieki, kuri vismaz vienu gadu strādā pašvaldības sociālajā dienestā, tā struktūrvienībā vai pašvaldības iestādē, kura sniedz sociālos pakalpojumus. Piemaksas varēs saņemt, ja darbinieks ieguvis otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,   beidzamo trīs gadu laikā ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci speciālajos mācību kursos, piedalījušies supervīzijās u.c.

Savukārt, ja sociālie darbinieki specializējušies vai uzsākuši specializāciju sociālajam darbam ar konkrētu klientu grupu, apgūstot to īpašās klātienes mācībās vai pašlaik iegūst vai jau ieguvuši maģistra grādu sociālajā darbā, vai arī papildu tiešajiem darba pienākumiem vadījuši mācības citiem pašvaldībā strādājošajiem sociālā darba speciālistiem, tiks piešķirta papildu piemaksa no aprēķinātas pamata piemaksas 30% apmērā.

Precīzu piemaksas apmēru katram darbiniekam  varēs aprēķināt tikai pēc tam, kad tiks saņemti pieteikumi no pašvaldībām un būs zināms precīzs darbinieku skaits, kuri atbilst pamata kritērijiem.