Preses relīzes

Līdzšinējās Labklājības ministrijas apmācību komisijas, kas noteica mācību piedāvājumu bezdarbniekiem, funkcijas tiek nodotas Ekonomikas ministrijai, kuras vadībā turpmāk tiks noteiktas mācību jomas un programmas arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientiem.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, kas otrdien, 5. decembrī, pieņemti valdības sēdē.

Lai iesaistītu vairāk bezdarbnieku praktiskajā apmācībā uzņēmumos pie darba devēja, noteikumi nosaka, ka tiek vienkāršots finansējuma modelis un turpmāk darba devējam dotācijas apmērs bezdarbnieka praktiskās apmācības laikā nebūs sadrumstalots, bet būs 60% apmērā no minimālās darba algas. Tāpat tiek samazināts avansa apmērs no 50% līdz 20% izglītības iestādēm, kas iesaistās bezdarbnieku mācību nodrošināšanā, ņemot vērā pārskatīto  vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku.

Lai motivētu un disciplinētu bezdarbniekus pēc mācībām nokārtot gala pārbaudījumus un iegūt kvalifikāciju, tiek noteiktas papildu sankcijas par neattaisnotu neierašanos uz eksāmeniem vai gala pārbaudījumu, turpmāk piedzenot no bezdarbnieka stipendijas izmaksas un liedzot dalību mācībās nākamos 24 mēnešus.

Savukārt, lai atbalstītu nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku darbā iekārtošanos, bezdarbniekiem ar invaliditāti visās invaliditātes grupās 55+ vecumā tiek pagarināta iesaiste subsidētajā nodarbinātībā no 12 līdz 18 mēnešiem, un no 2 līdz 3 mēnešiem tiek pagarināts darba vadītāja atbalsts personām ar I un II invaliditātes grupu.

Ir arī  pārskatīti bezdarbnieku iesaistes kritēriji algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, samazinot iesaistes biežumu un mērķēti iesaistot visnelabvēlīgākajā situācijā esošās grupas – bezdarbniekus ar invaliditāti, pirms-pensijas vecuma bezdarbniekus u.c. Vienlaikus psihologa konsultāciju atbalsts turpmāk būs pieejams ne tikai ilgstošajiem bezdarbniekiem, bet arī citiem, kam tas visvairāk nepieciešams motivācijai mainīt savu bezdarba situāciju.