Preses relīzes

Darba devējam nebūs jāveic minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par kalendāra dienām, kurās darbinieks ir dīkstāvē savas vainas dēļ vai kurās darba ņēmējs ir atstādināts no darba (amata) pienākumu veikšanas bez darba samaksas saglabāšanas.

To paredz likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas otrdien, 23. novembrī pieņemts valdības sēdē. Likumprojekts vēl jāizskata un jāpieņem Saeimai.

Likumprojekts arī paredz neaprēķināt minimālo obligāto iemaksu objektu, un attiecīgi darba devējiem un pašnodarbinātajiem nebūs jāveic minimālās obligātās iemaksas par tiem pārskata mēnešiem, kuros Ministru kabinets ir noteicis ārkārtējo situāciju.

Tā kā ārkārtējā situācija ir noteikta no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, tad minimālo obligāto iemaksu objektu neaprēķinās un darba devējiem un pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas nebūs jāveic par 2021.gada oktobri, novembri, decembri un 2022. gada janvāri.

Novembrī stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības likumā, kas nosaka, ka darba devējam ir tiesības līdz brīdim, kad darbinieks (amatpersona) iegūst vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, atstādināt viņu no darba (amata, dienesta) vai noteikt dīkstāvi darbinieka vainas dēļ, par atstādināšanas vai dīkstāves laiku viņam neizmaksājot darba samaksu.