Preses relīzes

Pašvaldības nodrošināto aprūpes mājās pakalpojumu bērni, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, saņems bez maksas un turpinās to saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja arī pēc pilngadības turpinās Valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Savukārt par īsāko invaliditātes noteikšanas termiņu tiek noteikts gads, iepriekšējo sešu mēnešu vietā.

To nosaka grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” un grozījumi “Invaliditātes likumā”, kas otrdien, 9. jūlijā pieņemti valdības sēdē. Par tiem vēl jālemj un jānobalso Saeimā.

Tāpat grojumos Invaliditātes likumā precizēts normatīvais regulējums, nosakot, ka prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu nosaka ar dienu, kad persona Valsts komisijā ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus ekspertīzes veikšanai. Precizēts arī normatīvais regulējums par lēmuma pieņemšanu atkārtotas invaliditātes ekspertīze gadījumā, lai noteiktu vienotu praksi lēmuma pieņemšanā, neradot nelabvēlīgas sekas uz cilvēku tiesībām saņemt sociālo nodrošinājumu invaliditātes gadījumā.

Grozījumi Invaliditātes likumā tostarp paredz arī noteikt, ka cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti, kuras saņem pabalstu par asistenta izmantošanu, šo pabalstu varēs saņemt arī ar piegādi dzīvesvietā Latvijā pēc tāda pašas pieejas, kā citus ar invaliditātes statusu saistītos maksājumus.