Preses relīzes

Labklājības ministrijā notika ministrijas vadības tikšanās ar  Tiesībsargu, kuras gaitā tika pārrunāti jautājumi par turpmākās sadarbības iespējām starp abām institūcijām, lai pēc iespējas labāk risinātu jautājumus, kas skar sabiedrības sociālo vajadzību uzlabošanu. Kā uzsvēra labklājības ministre Ramona Petraviča, viņa Tiesībsargā saskata palīgu un sabiedroto, kas var palīdzēt risināt ministrijas ieceres gan  minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanā, gan bāriņtiesas darba reformēšanā. 

Divu stundu garā diskusijā tika izrunātas aktualitātes par garantētā minimālā ienākumu līmeņa paaugstināšanu, sadzīves apstākļiem valsts sociālās aprūpes centros (VSAC), bērnu tiesību aizsardzības aspektiem, tai skaitā Bāriņtiesas reformu un darba grupas paveikto līdz šī gada beigām. 

Labklājības ministre Ramona Petraviča iestājās par pakāpenisku garantētā ienākuma līmeņa (GMI)  celšanu. Sarunas laikā puses pauda vienprātību par to, ka GMI būtu ceļams daudz straujāk, kā tas noticis iepriekšējos gados. Arī tas palielinājums, kas sasniegts nākamā gada budžetā ir nepietiekams. Turklāt  jāatrod iespēja, kā motivēt to darīt arī pašvaldības.

Tiesībsargs Juris Jansons norādīja, ka jebkurš satricinājums par šo tēmu mazina valsts prestižu un iedzīvotāju paļāvību valstij. Abu iestāžu vadītāji atzina, ka pašreizējais GMI nenodrošina cilvēka cienīgu iztiku. Tas nedod ne mazāko iespēju cilvēkam līdzdarbojoties, izrauties no trūkuma un nabadzības. Valsts gribas vektoram vajadzētu tikt virzītam uz iespēju attīstīties, nevis tikai izdzīvot. Savukārt tas ir panākams ar darbu, nevis pabalstiem.

Diskusijas gaitā abu iestāžu vadītāji pievērsās pēdējā laika aktualitātei – likumdošanas pilnveidošanu sociālā darba jautājumā. Nākamā gada sākumā plānots uzsākt diskusiju par to, vai nepieciešams jauns Sociālā darba likums, vai uzlabojams esošais Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 

“Ir absolūti nepieciešams stingri nodefinēt – kas ir sociālais darbs, kas jādara sociālajiem dienestiem, sociālajam darbiniekam un kāds ir tas minimālais sociālo pakalpojumu grozs, kas jānodrošina ikvienai pašvaldībai,” pārliecību pauda labklājības ministre Ramona Petraviča. 

Abas institūcijas vienojās nākamā gada sākumā kopīgi apmeklēt kādu no sociālās aprūpes centriem, lai varētu skaidrāk iezīmēt šo centru reālās problēmas.