Preses relīzes

Labklājības ministrija ir sagatavojusi brošūru par pakalpojumu un vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tajā atspoguļota informācija un ieteikumi sociālo pakalpojumu sniedzējiem, lai vide un pakalpojumi ikvienā sociālo pakalpojumu sniegšanas vietā būtu piekļūstami un iekļaujoši ikvienam.

Jo piekļūstamāka ir vide un pakalpojumi, jo vairāk cilvēks ar invaliditāti spēj būt neatkarīgs – patstāvīgi pārvietoties, strādāt, uztvert sev saprotamā veidā informāciju un mijiedarboties ar līdzcilvēkiem. Piekļūstama vide ir priekšnosacījums tam, lai ikvienam sabiedrības loceklim būtu iespēja brīvi un bez šķēršļiem saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un veikt ikdienas nodarbes.

Brošūrā ir iekļautas funkcionālās piekļūstamības prasības būvētai videi un ieteikumi, kas apraksta vides un informācijas piekļūstamības sasniedzamos mērķus, pamatojoties uz lietotāju daudzveidību. Ēku funkcionālā piekļūstamība un izmantojamība aptver dažādus būves aspektus – pieeju un piekļuvi ēkai, pārvietošanos telpās un starp stāviem, tostarp piekļūstamas sanitārtehniskās telpas, drošību un evakuāciju, skaņas, vizuālo un taktilo informāciju, iekārtojumu un aprīkojumu telpās.

Sociālās iekļaušanas un piekļūstamības veicināšanai nozīmīgi Eiropas Savienības fondu līdzekļi tiek novirzīti sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri daudz biežāk nekā citas publiskās iestādes sniedz pakalpojumus un saskaras ar cilvēkiem, kuriem ir funkcionēšanas ierobežojumi. Tādēļ sociālo pakalpojumu sniedzēju izpratnei par piekļūstamību un tās praktisku nodrošināšanu ir nozīmīga loma iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Brošūrā ir apkopoti praktiski ieteikumi, ko sociālo un citu publisko pakalpojumu sniedzēji var darīt jau šodien, lai mazinātu piekļūstamības šķēršļus iestādēs un veicinātu vienlīdzīgas iespējas saņemt pakalpojumus un iespējas cilvēkiem ar invaliditāti strādāt.

Labklājības ministrija aicina sociālo pakalpojumu sniedzējus, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī jebkuru uzņēmumu iepazīties ar brošūrā iekļauto informāciju un praktiski pielietot rosinātos ieteikumus, lai veidotu iekļaujošu vidi un sabiedrību mums visapkārt.

Brošūras par pakalpojumu un vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem elektroniskā versija ir pieejama šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/media/17349/download/. Savukārt brošūra drukātā veidā ir pieejama Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28. Par brošūras saņemšanas iespējām lūdzam sazināties ar ministriju, nosūtot pieteikumu uz e-pastu Polina.Rozkova@lm.gov.lv.

Brošūras saturs ir izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)” ietvaros.