Šogad pirmo reizi sarunu festivālā “Lampa” (Cēsis, 28.-29.jūnijs) kopā piedalās Labklājības ministrija un Veselības ministrija un aicina ikvienu pievienoties “Iesaistes teltij”, lai divas dienas ar ekspertiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un dažādu nozaru pārstāvjiem runātu par līdzcilvēkiem - cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas “Iesaistes telts” šī gada moto ir  “Spēks. Drosme. Enerģija” - drosme runāt, drosme tuvoties, drosme būt un dzīvot nekaunoties. Kopā ar nozaru vadošajiem ekspertiem profesoru Dr.med. Māri Taubi, profesori Dr.med. Guntu Ancāni, bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, sociālo darbinieci Lailu Balodi, teologu Induli Paiču un citiem runāsim par deinstitucionalizāciju, garīga rakstura traucējumiem un psihisko veselību, izdegšanu, atkarībām un depresiju, mobingu skolā un internetā, kā arī par atbalstu un palīdzības saņemšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Deinstitucionalizācija ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī - grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas, u.c. Tas tiek īstenots kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā. Šā brīža sistēmas maiņa un pilnveide nodrošinās nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai viņi varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņemot nepieciešamo atbalstu parastā mājoklī vai grupu mājā. Tas novērsīs situāciju, ka šādiem cilvēkam ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā. 

Psihiskā (garīgā) veselība ir būtisks nosacījums stabilas un drošas sabiedrības veidošanai.  Latvijā 2017.gadā psihiskie un uzvedības traucējumi bija reģistrēti vairāk nekā 89 000 personām jeb 4,6% Latvijas iedzīvotāju. Tomēr sabiedrības garīgo veselību raksturo ne tikai statistikas dati par to, cik daudz mūsu valstī ir cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem. Daudz nozīmīgāks Latvijas kopējās garīgās veselības rādītājs ir tieši sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ja tajā valda bailes, aizspriedumi, vēlme norobežoties un nevēlēšanās pieņemt šos cilvēkus, mūsu valsts garīgā veselība ir pilnveidojama. 

Lai uzlabotu iedzīvotāju prasmes un iesaistīšanos savas un līdzcilvēku labklājības veicināšanā, būtiski skaidrot garīgās veselības nozīmi, piedāvāt dažādus praktiskus risinājumus un palīdzības iespējas savas garīgās veselības veicināšanai, kā arī mazināt sabiedrības aizspriedumus pret  funkcionāliem traucējumiem, jo īpaši – garīga rakstura traucējumiem. Tāpēc Veselības ministrija ir noteikusi  psihisko veselību kā vienu no prioritātēm, īstenojot pasākumus gan psihiskās veselības veicināšanas un slimību profilakses, gan ārstniecības pieejamības, cilvēkresursu un infrastruktūras attīstībā. 

Pasākuma programma un uzaicinājuma video Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas piedāvātajiem pasākumiem “Iesaistes teltī” pieejama šeit - https://www.facebook.com/events/323727884964151/
Ieskats “Iesaistes telts” pasākumos:

Piektdien, 28.jūnijā, no plkst. 12:00–22:00 pasākumi veltīti psihiskās veselības jautājumiem. Dažkārt nopietni psihiski traucējumi tiek uztverti kā rakstura vājums, gribasspēka trūkums vai gluži vienkārši slinkums. Reizēm psihiskās veselības problēmas nav ārēji redzamas, tomēr par tām ir kauns un tās gribas slēpt. Diskutēsim, ko mēs kā sabiedrība varam darīt citādāk un kā atbalstīt? 

Piektdien visas dienas garumā “Iesaistes teltī” kopā ar ekspertiem speciālistiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem sarunāsimies par pieredzi, stereotipiem, atbalsta iespējām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem. Individuālās konsultācijās ar ekspertiem būs iespēja saņemt atbildes par psihiskās veselības un sociālo pakalpojumu jautājumiem. Dienas noslēgumā aicinām uz jauniešu grupas „Zvaigžņu dzirksts” koncertu un nakts brīvdabas kino, kur tiks demonstrēta Signes Baumanes animācijas filmu “Akmeņi manās kabatās”. Pēc filmas tiks nodrošināta ekskluzīva iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus filmas autorei.

Sestdien, 29.jūnijā, no plkst. 11:00 – 21:00 “Iesaistes teltī” tematiskā bērnu diena. Dienu atklāsim ar režisora Jāņa Znotiņa izrādi bērniem ,,Kaka un pavasaris”, kas radošā formā stāsta par procesiem un emocijām, ko piedzīvo ikviens bērns. Ar ekspertiem sarunāsimies par mobingu skolā un internetā, par bērnu uzvedības traucējumiem un kā palīdzēt tiem, kuriem ir ēšanas traucējumi, depresija, atkarība no datoriem un telefoniem. Ekspertu sarunas veicinās izpratni par bērniem ar invaliditāti, un sniegs zināšanas par vēlamo rīcību, lai ģimene justos pieņemta un saprasta. Konsultācijās ar ergoterapeitu, psihiatru, kanisterapeitu un smilšu spēles terapeitu būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par bērnu aprūpes, psihiskās veselības un sociālo pakalpojumu jautājumiem. Dienu noslēgsim ar meistarklasēm vecākiem un bērniem, kur kopā caur dažādām radošām nodarbēm iepazīsim un praktizēsim apzinātību.

Dalība sarunu festivālā “Lampa” tiek finansēta Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros.

attēls