Preses relīzes

Ceturtdien, 28. janvārī,  attālināti notika sociālo aprūpes centru (SAC) darbiniekiem veltīts seminārs par praktiskiem darba aspektiem Covid-19 pandēmijas apstākļos. To organizēja Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas domes Labklājības departamentu, Nacionālo veselības dienestu un Rīgas sociālās aprūpes centru “Mežciems”.

Videokonferences dalībnieki tika iepazīstināti ar rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas otrdien apstiprināts Ministru kabinetā. LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš uzsvēra, ka ārkārtīgi svarīga ir visu epidemioloģisko prasību strikta ievērošana. Dati liecina, ka saslimstības dinamika beidzamo dienu laikā ir stabilizējusies, pieaug to cilvēku skaits, kas ir izveseļojušies. Runājot par gaidāmo vakcinēšanos, tika akcentēts, ka ir intensīvi jāturpina skaidrojošais darbs SAC darbiniekiem, jo ir atsevišķas institūcijas, kur piekrišanu vakcinācijai nav devis gandrīz neviens darbinieks. Lai gan tieši darbinieki ir tā riska grupa, kas vīrusu “ienes” institūcijās.

Sanāksmes dalībnieki tika informēti, ka jau tuvākajā laikā SAC tiks piegādāti Covid-19 noteikšanas eksprestesti un vēlāk arī pulsa oksimetri. LM atgādināja, ka SAC darbiniekiem, kas aprūpē ar Covid-19 inficētos klientus pašvaldības var noteikt motivācijas paaugstināšanas piemaksas par laika periodu no pagājušā gada 1. decembra, kuru apmēru rīcības plāna ietvaros ir plānots paaugstināt līdz 100 % , 50 % no kuriem  valsts atmaksās pašvaldībām. Bez tam LM apliecināja, ka nākamā gada budžeta veidošanas laikā rosinās visu SAC darbiniekiem – ne tikai tiem, kas ir valsts pārziņā, palielināt atalgojumu par 100 %.

Tika diskutēts arī par vienoto informācijas apmaiņu, kas nepieciešama operatīvai situācijas analīzei. Šim nolūkam LM ir izveidojusi e-pasta adresi covid19@lm.gov.lv un darbojas  informatīvais tālrunis 80200992. Videokonferencē tika uzsvērts plānā paredzētais kontaktpersonu noteikšanas jautājums, kas nepieciešams vienotas statistikas ievākšanai un situācijas monitoringam.