Preses relīzes

Pulcējot vairāk nekā 100, bet attālināti vairāk nekā  200 dalībniekus, notika Labklājības ministrijas organizētā konference sociālajiem darbiniekiem un šīs jomas ekspertiem “Pārmaiņas sociālajā darbā. Kopiena, krīze, iespējas”, kas tapusi Eiropas Sociālā Fonda Plus (ESF+) projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks konferē norādīja, ka labi sociālie darbinieki un attīstīta sociālā darba joma ir nozīmīga visai sabiedrībai.  “Martu kā sociālā darba mēnesi atzīmē sociālo darbinieku profesionālā kopiena visā pasaulē. Pēckrīžu pārdomas un krīzēs rastās iespējas būs viena no šīs dienas mācībām, atgādinājums rūpēties par sevi dabā un dabu ap sevi būs otra mācība,” uzsvēra Uzulnieks.

Labklājības ministrijas būtiska kompetences joma ir sociālā darba politikas attīstība. Sociālais darbs ir stratēģiski nozīmīga nozare un sociālie darbinieki ir profesionāļi, no kuriem atkarīga iedzīvotāju dzīves kvalitāte mūsu valstī.

Konferences saturu veidoja trīs galvenās tēmas: pārmaiņas sociālā darba un sociālo pakalpojumu saturā un formā krīžu apstākļos, sociālais darbs kopienā vietēju krīžu apstākļos, daba kā sociālā darbinieka atjaunotnes resurss. Konferences runātāji pārliecināja auditoriju par daudzveidīgām krīzēm un nepieciešamību apzināties to  ignorēšanas sekas, aicināja saudzēt dabu, izklāstīja efektīvas metodes, kā palīdzēt traumu skartu bērnu vecākiem, reklamēja sociālā darba kopienā efektivitāti dažādās krīžu situācijās un parādīja, kā sociālais darbs ar gadījumu iegūst, ja preventīvi efektīvi strādā kopienas sociālais darbinieks.

Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele–Dubrovska, noslēdzot konferenci,  uzsvēra: “Esam kopā pavadījuši intensīvu, izzinošu un emocionāli piesātinātu dienu. Sociālais darbs ir par atbalstu, palīdzību, bet arī par līdzdalību, solidaritāti, drosmi un spēku iestāties pret ciešanām un mainīt pasauli savā tuvākajā vai arī tālākajā apkaimē uz labu. Stiprinot Latvijas sabiedrības spējas rīkoties katastrofu un citās valsts ārkārtas situācijās, arī ārēja apdraudējuma gadījumā, kopienas saliedētībai un rīcībspējai var būt izšķiroša nozīme.

Konferencē ar prezentācijām uzstājās sociālā darba eksperti un pētnieki no Latvijas un ārvalstīm – Alfonso Montero, Eiropas Sociālā tīklojuma (European Social Network) izpilddirektors, Džonatans Keslers (Jonathan Kessler), ASV Merimekas koledžas pasniedzējs, profesore Zoī Keslere (Zoe Kessler) no ASV Salemas universitātes Sociālā darba skolas, Latvijas Universitātes pētnieks Elgars Felcis, Aizsardzības ministrijas padomniece medicīnas nodrošinājuma jautājumos Biruta Kleina, PSKUS Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta sociālā darbiniece Inga Ņeļubina, Tukuma novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve, , Ādažu novada kopienas darbiniece Gunita Dzene, , Ogres novada Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja Evija Rutmane, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Ilze Kurme.

Konferenci “Pārmaiņas sociālajā darbā. Kopiena, krīze, iespējas” organizēja Labklājības ministrija Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ESF+ 4.3.5.4. pasākuma projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros.