Preses relīzes

Labklājības ministrija jau astoto gadu organizē Vasaras skolas sociālajiem darbiniekiem. To mērķis ir veicināt sociālo darbinieku profesionalitāti, motivāciju un piederības sajūtu savai profesijai. Trīs dienu garumā ir iespēja intensīvi apgūst jaunas metodes un tehnikas, ko vēlāk izmantot savā ikdienas darbā.

Š.g. 21. septembrī sākusies otrā Vasaras skola sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm ar bērniem, kas tiek organizēta sadarbībā ar nodibinājumu “C Modulis” un ilgs līdz 23. septembrim. Šīs Vasaras skolas ietvaros nodrošināta padziļināta kompetenču apguve par Labklājības ministrijas ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" izstrādāto metodiku sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem. Programmā ietvertas tādas tēmas kā psihosociālais darbs un sociālā darbinieka profesionālā identitāte, sociālā darba vērtības, šķēršļi un mikroprakses loma makroprakses procesos, bērna pamatvajadzību izvērtēšana saskaņā ar metodiku preverbālā vecumā (0-3 g.) un 4-7 gadu vecumā, padziļinātās „sapulču metodes” darbā ar ģimeni un starpdisciplināri. Vasaras skolas norises vieta ir viesnīca „Arkadia” Tukuma novadā.

No š.g. 8. līdz 10. septembrim sadarbībā ar SIA “Mācību centrs MKB” Tukuma jau īstenota pirmā Vasaras skola sociālajiem darbiniekiem darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām. Te sociālajiem darbiniekiem bija iespēja pilnveidot kompetences par Labklājības ministrijas ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros izstrādāto metodiku sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām un tās iedzīvināšanu praksē. Bija iekļautas tādas tēmas kā  komunikācijas aspekti darbā ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām, ar ģimenēm, kurās ir bērni, kas piedzīvojuši vardarbību, kā arī darbā ar vardarbībā cietušo un vardarbību veikušo.

Abās Vasaras skolās nodrošinātas aktivitātes dalībnieku komunikācijas, saskarsmes, pašizziņas, pašrefleksijas, līderības prasmju pilnveidošanai un labās prakses apmaiņai. Pasākumi organizēti par valsts budžeta līdzekļiem.