Preses relīzes

Trešdien, 20. martā, labklājības ministrs Uldis Augulis tikās ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktoru Stefanu Ēriksonu, lai pārrunātu esošo un turpmāko sadarbību.

Tikšanās laikā Uldis Augulis uzsvēra, ka Labklājības ministrija ļoti atzinīgi novērtē Ziemeļvalstu Ministru padomes ieguldījumu praktiskas sadarbības ar Baltijas valstīm stiprināšanā sociālajā jomā. Īpaši svarīgi tas ir jomās, kas skar sociālos pakalpojumus un ilgtermiņa aprūpi, atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem, bērnu situācijas uzlabošanu, dzimumu līdztiesību un cīņa pret vardarbību, arī pensiju ilgtermiņa prognozēšanu.

Uldis Augulis un Stefans Ēriksons apliecināja, ka nepieciešams turpināt  sadarbību šajās un saistītajās sociālās politikas jomās, kurās Ziemeļvalstu Ministru padomes ieguldījums sadarbības stiprināšanā it ļoti būtisks.

Ministrs izteica gandarījumu, ka Latvijas un Ziemeļvalstu ministru padomes starptautiskā sadarbība sniedzas arī ārpus reģionālā formāta, piemēram, ANO Sieviešu statusa komisijas ikgadējo sesiju ietvaros Ņujorkā rīkojot kopīgas diskusijas. Šogad diskusijā par ekonomisko vardarbību no Latvijas piedalījās Ministru prezidente Evika Siliņa.