Preses relīzes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) būs iestāde, kas koordinēs starpinstitucionālās sadarbības programmas "Bērna māja" īstenošanu. Ir nostiprināti arī būtiskākie darbības principi, kas ņemami vērā visā programmas “Bērna māja” īstenošanās laikā.

To nosaka Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā tiek īstenota starpinstitucionālās sadarbības programma "Bērna māja"", kas otrdien, 24. oktobrī, pieņemti valdības sēdē.

Normatīvajā regulējumā ir noteikta arī VBTAI konsultatīvā un izglītojošā loma darbā ar kompetentajām institūcijām, ietverts to institūciju, fizisko un juridisko personu uzskaitījums, kuras atbilstoši kompetencei un darbības mērķiem sadarbojas starpinstitucionālās sadarbības programmas "Bērna māja" ietvaros. Tāpat noteiktas darbības, kādas paredzēts veikt programmas ietvaros, lai iegūtu informāciju no cietušā bērna, izzinātu bērna situāciju un vajadzības, kā arī lai sniegtu atbalstu cietušajam bērnam un bērna nevardarbīgajiem tuviniekiem. Konkretizētas psihologiem izvirzāmās prasības noteiktu darbību veikšanai programmas ietvaros un noteikti personas datu apstrādes jautājumi.

Saskaņās ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, starpinstitucionālās sadarbības programmas "Bērna māja" izveidošanas mērķis ir sniegt atbalstu vardarbībā cietušiem bērniem un viņu nevardarbīgajiem tuviniekiem, kā arī  nodrošināt iespēju veikt kriminālprocesuālās darbības.

"Bērna māja" ir izveidota ar mērķi ikvienam bērnam novērst retraumatizāciju izmeklēšanas un tiesvedības laikā. Viens no "Bērna māja" pamatuzdevumiem ir palīdzēt sagatavot tiesvedībai derīgas liecības, izdibinot no bērna skaidrojumus tā, lai bērnam nebūtu jāierodas uz tiesu, ja lietā ir uzsākts kriminālprocess. Lai veiktu šo uzdevumu, "Bērna māja" piedāvā “viena kontaktpunkta” pieeju, saskaņā ar kuru vienā, bērnam piemērotā telpā sadarbojas visas attiecīgās institūcijas, piemēram, policija, sociālie dienesti, bērnu aizsardzības dienesti, fiziskās un garīgās veselības pakalpojumu sniedzēji un prokurors. Tikpat svarīgs "Bērna mājas" izveides mērķis ir arī sniegt bērnam atbalstu, lai tas atgūtos no piedzīvotās emocionālās traumas. "Bērna māja" ir arī nozīmīga loma galveno ieinteresēto personu informētības un zināšanu veicināšanā par vardarbību pret bērniem.

"Bērna māja" ir atzīta par vadošo, bērniem piemērotu, starpdisciplināru un starpinstitucionālu modeli, kas izstrādāts darbam ar cietušiem bērniem un vardarbības lieciniekiem.