Preses relīzes

No 2021. gada novembra līdz 2022. gada aprīlim izmēģinājuma projekta ietvaros, 50 bērniem ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī.

Atelpas brīža (AB) pakalpojums mājoklī ir īslaicīgs sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums bērna dzīvesvietā vai citā bērnam drošā vidē, kas nav institūcija, atslogojot bērna ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību vecākus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.

2020. gadā Labklājības ministrija (LM) saņēma bērnu ar invaliditāti vecāku iniciatīvu “Mēs negribam izdegt” un “Mūžīgie bērni” priekšlikumus par atelpas brīža pakalpojuma pilnveidošanu, nodrošinot šo pakalpojumu arī dzīvesvietā. Uzsākot atelpas brīža pakalpojuma pilnveidi, LM Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros tika izstrādāts pakalpojuma apraksts, ko plānots aprobēt izmēģinājuma projektā. Apraksta izstrādi un aprobēšanu izmēģinājuma projektā nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Izmēģinājuma projekta laikā katram bērnam pakalpojuma ietvaros tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī, kopumā līdz 15 diennaktīm. To laikā ir paredzēts līdz 72 stundām ilgs  iepazīšanās periods, kura laikā tiks veidots kontakts starp bērnu un pakalpojuma sniedzēju. Līdz 12 diennaktīm varēs izmantot pakalpojumu diennakts apjomā. Atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām šis laika posms varēs tikt dalīts pa pakalpojuma saņemšanas reizēm atbilstoši ģimenes vajadzībām. Vienlaikus netiek paredzēta iespēja tās dalīt pa stundām un saņemt mazāk par diennakti vienā pakalpojuma saņemšanas reizē.

AB pakalpojums paredz, ka pakalpojuma sniegšanas laikā vecāki vai citas vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas neatrodas mājoklī, kurā bērnam pakalpojums tiks nodrošināts, izņemot iepazīšanās perioda laikā.

Dalībai izmēģinājumprojektā var pieteikties bērna likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis) vai audžuģimene, ja bērns ir vecumā no 3 līdz 17 gadiem un Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi bērnam invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību.

Kopumā pakalpojumu būs iespējams saņemt 50 bērnu vecākiem (10 no katra Plānošanas reģiona). Dalībnieki tiks reģistrēti pieteikšanās secībā, izvērtējot atbilstību izmēģinājumprojekta kritērijiem un nodrošinot iespējami plašu reģionālo pārklājumu. Pieteikšanās ir līdz 2021.gada 6.oktobrim. Pieteikšanās anketa pieejama biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” mājaslapā: https://samariesi.lv/lv/jaunumi/aicinam-pieteikties-bernu-ar-funkcionaliem-traucejumiem-vecakus-aizbildnus-audzugimeni

Pakalpojuma izstrāde un izmēģinājumprojekts tiek īstenots LM ESF projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.