Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) no 2021. gada janvāra piedāvās jaunu pakalpojumu ģimenēm – ģimenes psihoterapiju. Pakalpojums ietver ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem un grupas psihoterapijas sesijas kā atbalsta pasākumus bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuru vecāki dzīvo šķirti vai atrodas šķiršanās procesā.

“Jaunais pakalpojums sniegs būtisku atbalstu ģimenēm krīzes situācijā, kam psihoterapija vairumā gadījumu ir ļoti nepieciešama, bet bieži vien tam nepietiek līdzekļu”, norāda VBTAI Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Gulbe. Sākotnēji jaunais pakalpojums tiks nodrošināts vienu gadu, bet, ja tā rezultāti būs labi, to iespējams pagarināt. Pakalpojums ģimenēm būs bez maksas.

Ģimenes psihoterapijas konsultāciju nodrošinās visai ģimenei ar jebkura vecuma bērniem, t.sk. bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, nenosakot konkrētu ierobežojumu attiecībā uz ģimenē identificēto problemātiku (vecāku šķiršanās, bērna uzvedības problēmas, vecāka garīga saslimšana, tuvinieka zaudējums u.c.). Vienas ģimenes psihoterapijas konsultācijas ilgums plānots no vienas līdz pusotrai stundai. Atbilstoši katra gadījuma specifikai un pakalpojuma sniedzēja izvērtējumam ģimene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām, taču kopējais konsultāciju skaits ģimenei nevarēs pārsniegt 10 stundas.

“Ģimenes psihoterapijas konsultāciju mērķis būs palīdzēt ģimenei kā veselumam radīt un pilnveidot ģimenes dzīves kvalitāti, piemēram, mobilizējot un attīstot ģimenē esošos resursus, veicinot ģimeņu veiksmīgu un veselīgu funkcionēšanu, sniedzot atbalstu ģimenes locekļiem cieņpilnu, savstarpēji atbalstošu un izprotošu attiecību veidošanā, attīstot ģimenes locekļu spēju veiksmīgāk savstarpēji vienoties par bērna turpmāko aprūpi, cieņpilni atrisinot savstarpējās domstarpības”, uzsver Gulbe.

Arī grupu psihoterapijas sesijas plānots īstenot vienu gadu. Tās prioritāri paredzētas kā atbalsta pasākumus bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem (neieskaitot), kuru vecāki dzīvo šķirti vai atrodas šķiršanās procesā. Šajās sesijās bērni tiks dalīti divās vecuma grupās – no 12-13 gadiem un 14-18 gadiem (neieskaitot). Paredzamais vienas sesijas ilgums būs divas stundas, vienai grupai nodrošinot līdz 10 grupas sesijām. Plānotas līdz 20 bērniem lielas grupas, gada laikā paredzēts organizēt 70 grupas.

Grupu psihoterapijas sesiju mērķis būs stiprināt bērnu personību un vairot patstāvību, piemēram, palīdzot bērniem ne tikai atpazīt savas emocijas, pieredzēt cieņpilnu iespēju runāt par iekšējiem konfliktiem, konfliktiem ar vecākiem, un konfliktiem vecāku starpā, nodalot sevi no vecāku konfliktiem, bet arī saņemt šajā vecumā tik nozīmīgo vienaudžu atbalstu un iespēju savstarpējā komunikācijā noorientēties sevī un pasaulē, mazināt vientulības un atstumtības sajūtu, ieraudzīt un apgūt savādākas, esošajā situācijā drošākas un veselīgākas psihoemocionālās izdzīvošanas stratēģijas u.c. 

Gan ģimenes psihoterapijas konsultācijas, gan grupu psihoterapijas sesijas ir plānots nodrošināt piesaistītā pakalpojuma sniedzēja psihoterapeitu un/vai psihoterapijas speciālistu privātpraksēs visā Latvijā.

Pieteikšanās pakalpojuma saņemšanai sāksies rudenī.