Jaunumi

Vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem, laikā, kamēr ir slēgtas vispārējās izglītības iestādēs, lūdzam izmantot kādu no šādiem variantiem:
-    organizēt bērna pieskatīšanu un aprūpi pieaugušajiem ģimenes locekļiem savstarpēji vienojoties;
-    vienoties ar darba devēju par attālināta darba iespējām;
-    izmantot atvaļinājumu vai bezalgas atvaļinājumu.