Preses relīzes

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK) būs tiesības pagarināt personai iepriekš noteikto invaliditātes grupu tajā laika periodā, kad persona ir iesniegusi iesniegumu atkārtotai invaliditātes ekspertīzei, bet iesniegums vēl ir izskatīšanas procesā un VDEĀVK lēmums vēl nav pieņemts. 

To paredz likumprojekts "Grozījums Invaliditātes likumā", kas otrdien, 6. decembrī, pieņemts valdības sēdē. Tas vēl ir jāizskata un jāpieņem Saeimai.

Likumprojekts risinās problēmsituāciju, kad VDEĀVK krasi pieaug iesniegto iesniegumu skaits, kas potenciāli izskaidrojams ar sociālekonomisko krīzi un Covid-19 pandēmijas sekām, tādējādi radot kavējuma riskus, jo persona var savlaicīgi nesaņemt ar invaliditāti saistītos atbalsta pakalpojumus. Likumprojekta pieņemšanas rezultātā personām, kuras dokumentus atkārtotai invaliditātes ekspertīzei VDEĀVK iesniegušas savlaicīgi, t.i., pirms invaliditātes termiņa beigām, neveidosies pārrāvums invaliditātes statusā un invaliditātes pensijas, pabalstu un sociālo pakalpojumu saņemšanā.