Jaunumi Preses relīzes

Profesiju klasifikators ir papildināts vairākām Latvijas darba tirgū nepieciešamām profesijām. Piemēram, lai risinātu kritisko cilvēkresursu trūkumu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā (NMP), klasifikatorā iekļauta profesija “Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs (ārstniecības atbalsta persona)” , jo operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāji, apgūstot speciāli izstrādātu mācību programmu, būs tiesīgi asistēt NMP dienesta brigādes ārstniecības personai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Minēto nosaka grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām", kas otrdien, 5. decembrī, pieņemti valdības sēdē.

Vienlaikus, ņemot vērā situāciju darba tirgū, uzņēmumu un darba devēju organizāciju priekšlikumus, kā arī jau pieņemtos grozījumus citos normatīvajos aktos, Profesiju klasifikators ir papildināts ar tādām profesijām kā Izmēģinājuma lidojumu inženieris, Aerokosmiskais inženieris, Medicīnas fizikas eksperts (radiācijas drošībā), Būvju informācijas modelēšanas (BIM)  vadītājs, BIM koordinators, BIM tehniķis, Inženiersistēmu būvuzraugs, Būvuzrauga palīgs, Ministra biedrs, Programmatūras risinājumu vadītājs, Lietotāju saskarnes dizainers, Lietotāju pieredzes dizainers, Dūla.