Preses relīzes

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija (LM) ir uzsākusi vides un informācijas pieejamības pašnovērtējuma īstenošanu valsts un pašvaldību iestādēs. Tas tiek veikts ar mērķi palielināt sabiedrībai pieejamo pakalpojumu un publisko ēku skaitu. Pieejams pakalpojums ir veidots atbilstoši iekļaujošā dizaina principiem un ir pieejams visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti. Pieejamā ēkā cilvēks ar invaliditāti var ne tikai saņemt pakalpojumu, bet arī strādāt vienlīdzīgi ar citiem.  

LM ir aicinājusi visas valsts un pašvaldību iestādes  nominēt speciālistus, kuri veiks vides un informācijas pašnovērtējumu savās institūcijās. Šī gada jūnijā ministrija plāno īstenot nominēto speciālistu apmācību pašnovērtējuma metodikas kvalitatīvai piemērošanai. Savukārt vides un informācijas pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību ēkās iestādēm būs jāveic līdz. 20.oktobrim. Plānots, ka valsts un pašvaldību institūciju īpatsvars, kuras ir piedalījušās publisko ēku vides un informācijas pieejamības novērtēšanā, līdz 2021.gada beigām sasniegs  70%. 

LM ir atbildīga par Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam īstenošanu, kurā ir paredzēti virkne pasākumu pieejamības veicināšanai, tostarp vides pieejamības pašnovērtējuma veikšana. Ministrija koordinē pasākumu izpildi, taču, ņemot vērā, ka Plāna pasākumi skar visas personu ar invaliditāti dzīves jomas, ikviena ministrija ir atbildīga par tās nozarē nepieciešamo pasākumu īstenošanu. Plānā noteikto uzdevumu izpildē ir nepieciešama koordinēta sadarbība starpministriju līmenī, lai pilnveidotu valsts un pašvaldību ēku un sniegto pakalpojumu vides un informācijas pieejamību. 

Vides pieejamības pašnovērtējuma anketa ir pieejama šeit: 
http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/pasnovertejums/