logolm

2023. gada 15. un 16. decembrī konferencē “Labā prakse autisma jomā” tika prezentēts projekta nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros izstrādātais psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar autismu un viņu vecākiem  apraksts un īstenotais izmēģinājumprojekts.  

Izmēģinājumprojekta laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim pakalpojumu saņēma 380 personas - bērni un viņu vecāki. Bērniem un vecākiem bija iespēja piedalīties atbalsta grupās un radošajās darbnīcās. Specializēto atbalsta grupu ietvaros piesaistītie profesionāļi izglītoja un informēja bērnus un viņu vecākus par dažādiem ar autismu aktuāliem jautājumiem.  Arī konferencē tika iekļauti aktuālākie specializēto atbalsta grupu temati, piemēram, “Autisms un trauksme”, “Stomatoloģiskā palīdzība bērniem un jauniešiem ar autismu”, “Seksualitāte un autisms” u.c., tādējādi konferences apmeklētāji, t.sk. bērnu vecāki, kuriem nebija iespēja apmeklēt attiecīgās atbalsta grupas, varēja gūt ieskatu šajos tematos. Pakalpojuma izstrādi, izmēģinājumprojektu un konferenci projekta ietvaros īstenoja biedrība “Latvijas Autisma apvienība”.

15.12.2023. Lekciju nosaukumi:

 • Baiba Stankēviča. LM ESF projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”
 • (Liga_berzina_projekti…)     Līga Bērziņa. Atbalstīt ceļā – sākums un turpinājums. Projekta ietvaros izstrādātais pakalpojums bērniem ar autismu un viņu vecākiem.
 • Ņikita Bezborodovs. Universālā bērnu agrīnās attīstības skrīninga ieviešana Latvijā.
 • Linda Račika-Rezgale. Valsts atbalsts pakalpojumiem
 • Simon Wallace. Izglītības darbinieku profesionālā pilnveide autisma jomā. Lielbritānijas pieredze.
 • Richard Mills. Synergy – praktiska programma reaģēšanai uz izaicinošu uzvedību. Prakse un pierādījumi.
 • Jeremy Parr. Diagnostika pieaugušajiem ar autismu – labā prakse.
 • Tomasz Michalowic. Kā izveidot spēcīgu organizāciju.
 • Zsuzsanna Szilvasy. Neirodiversitāte un atbalsts -  kā veidot nākotnes pakalpojumus.
 • (Liga_berzina_AI…)  Līga Bērziņa. Kā mākslīgais intelekts var palīdzēt bērnu ar autismu vecākiem ietaupīt laiku?

16.12.2023. Lekciju nosaukumi:

 • (1.sesija) Jeremy Parr. Autisms un trauksme.
 • (2.sesija) Simon Wallace. Stratēģijas skolēnu ar autismu atstumtības mazināšanai skolā.
 • (3.sesija) Lorenzo Todone. Seksualitāte un autisms: kultūra, ētika, tiesības un iejaukšanās. Parunāsim par to!

 Pakalpojuma izstrāde, izmēģinājumprojekts un konference tika īstenota ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Pakalpojuma pieredzes video

 • Grafiti darbnīca – Graffiti workshop. Psychosocial rehabilitation service for children with autism and their parents. Service was developed and piloted within the European Social fund project nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Social services support system development” by Ministry of Welfare and Latvian Autism Association, with the co-financing of the European Social fund. 
 •  Radošā darbnīca- Creative Workshop. Psychosocial rehabilitation service for children with autism and their parents. Service was developed and piloted within the European Social fund project nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Social services support system development” by Ministry of Welfare and Latvian Autism Association, with the co-financing of the European Social fund. 
 •  Speciālistu pieredze- Specialists experience. Psychosocial rehabilitation service for children with autism and their parents. Service was developed and piloted within the European Social fund project nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Social services support system development” by Ministry of Welfare and Latvian Autism Association, with the co-financing of the European Social fund. 
 •  Ūdens prieki- Water fun. Psychosocial rehabilitation service for children with autism and their parents. Service was developed and piloted within the European Social fund project nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Social services support system development” by Ministry of Welfare and Latvian Autism Association, with the co-financing of the European Social fund. 
 •  Vecāku pieredze – Parents experience. Psychosocial rehabilitation service for children with autism and their parents. Service was developed and piloted within the European Social fund project nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Social services support system development” by Ministry of Welfare and Latvian Autism Association, with the co-financing of the European Social fund. 

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar autismu un viņu vecākiem izstrādāts un aprobēts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu Labklājības ministrijas projekta nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros sadarbībā ar biedrību “Latvijas Autisma apvienība”.