esfsimbols

14.06.2021. Semināra prezentācijas un videoieraksts

  • Labklājības ministrijas īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

Baiba Stankēviča, projekta vadītāja

  • Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums: kas, kāpēc, kam?

Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) direktore

  • Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma vieta sociālo pakalpojumu sistēmā

Aleksandra Pavlovska, RC ZELDA sociālā darbiniece

  • Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma attīstības iespējas pēc izmēģinājumprojekta

Ieva Leimane-Veldmeijere, RC ZELDA direktore

14.06.2021. Konferences videoieraksti un prezentācijas

 

  • Atbalstītā lēmumu pieņemšana kā alternatīva rīcībspējas ierobežošanai ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. panta kontekstā

Gundega Bruņeniece, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājas vietniece

 

  • Izraēlas un citu valstu pieredze, īstenojot ANO Konvencijas 12. pantu

Yotam Tolub, cilvēktiesību jurists (Izraēla)

  • Labklājības ministrijas īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

Baiba Stankēviča, projekta vadītāja

  • Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultāti un priekšlikumi pakalpojuma ieviešanai

Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) direktore

 

  • Paneļdiskusija: Vai atbalstītajai lēmumu pieņemšanai ir nākotne Latvijā?

Reģistrācija konferencei: 

Konference paredzēta valsts un pašvaldību institūciju, pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu, sociālo pakalpojumu sniedzēju personām ar garīga rakstura traucējumiem pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem.

Reģistrācija semināram: 

Semināra dalībnieki saņems apliecinājumu. Seminārs paredzēts sociālo dienestu pārstāvjiem un sociālajiem darbiniekiem.

Dalība pasākumos ir bezmaksas.