attēls

KONSULTĀCIJAS SOCIĀLAJIEM UZŅĒMUMIEM

ESF projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros konsultāciju saņemšana sociālajiem uzņēmumiem noslēgusies. Šādu iespēju ir izmantojuši 30 uzņēmumi (katrs uzņēmums izmantojis vidēji 20 konsultācijas).

 

Sociālie uzņēmumi var saņemt bezmaksas konsultācijas biznesa plāna izstrādei, ko sniedz biznesa konsultāciju uzņēmums SIA "Konsorts".

Iespēja saņemt:

  • uzņēmuma profilēšanu, lai noteiktu konsultāciju daudzumu, kas nepieciešams Jūsu uzņēmuma attīstībai;
  • līdz 70 konsultācijām (sociālā uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un nodokļi, mārketings). Viena konsultācija ir viena astronomiskā stunda.

Konsultāciju izmaksas tiek piešķirtas, kā de minimis atbalsts.

 

Par iespēju saņemt konsultatīvo atbalstu sociālajam uzņēmumam sazinies ar ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vecāko eksperti Diānu Balodi, e-pasts: Diana.Balode@lm.gov.lv, tālr.: 64331834.

Pēc konsultanta rekomendācijas saņemšanas sociālais uzņēmums:

    • nosūta iesniegumu uz e-pasta adresi: lm@lm.gov.lv;
    • pēc Lēmuma par de minimis piešķiršanu saņemšanas, vienojas ar konsultantu par konsultāciju grafiku.