attēls

Labklājības ministrija
Darba tirgus politikas departaments
ESF Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331

Darba laiks
Pirmdienās 8:30 – 17:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:15 – 17:00
Piektdienās 8:15 – 16:00
Pirmssvētku dienās 8:30 – 14:00

Konsultācijas un vispārīgu informāciju par Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" nosacījumiem dalībai projektā var saņemt pa tālruni 64331822 vai rakstot uz e-pastu: lm@lm.gov.lv.


Tālruņa līnija ir atvērta otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00.