Vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums

Vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketa

Vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma digitālais rīks ir izstrādāts ar mērķi palielināt sabiedrībai piekļūstamo pakalpojumu un publisko ēku skaitu un sniegt atbalstu infrastruktūras attīstības projektu īstenotājiem. Digitālais rīks ļauj novērtēt, vai vide un informācija ir veidota atbilstoši būvnormatīvos noteiktajām videspiekļūstamības prasībām, iekļaujošā dizaina principiem un vide ir pie kļūstama visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti.

Vairāk par vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu.