attēls

Septembrī Labklājības ministrija piedāvā intensīvu e-apmācību kursu veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai “Sociālās uzņēmējdarbības skola”. Deviņu vebināru ciklā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas eksperti sniegs zināšanas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām: sociālās uzņēmējdarbības pamatiem un nosacījumiem, mārketingu, grāmatvedību, nodokļiem, finanšu vadību un pieteikšanos AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” grantam. E-apmācības ir bez maksas, un tajās aicināti piedalīties gan topošie, gan esošie sociālie uzņēmēji.

Vebināri notiks septembrī divas, trīs reizes nedēļā, darbdienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 19:30  tiešsaistes platformā “Zoom” un Labklājības ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā www.facebook.com/labklajibasministrija, sadaļā “Pasākumi”.

Lai piedalītos vebināros, ir jāveic elektroniska pieteikšanās uz katru no lekcijām atsevišķi un savā datorā vai telefonā jālejupielādē aplikācija “Zoom”. Papildu informācija, rakstot uz e-pastu liga@sua.lv.

Katrs vebinārs būs veltīts noteiktai tēmai:

  • 2.09. “Sociālā uzņēmējdarbība: būtība, definīcija, piemēri un darbības pamati”

Eksperte: Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja

Kas ir un kas nav sociālā uzņēmējdarbība? Kāda ir tās definīcija Latvijā? Kādus izaicinājumus risina un kādās formās visbiežāk darbojas sociālie uzņēmumi? Vebinārs sniegs atbildes uz šiem jautājumiem un ieskatu sociālās uzņēmējdarbības būtībā ar piemēriem no Latvijas un pasaules.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

  • 3.09. “Sociālā uzņēmējdarbība: likumiskais ietvars, nosacījumi, mērķgrupas un sociālās ietekmes mērīšana”

Eksperte: Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja
Šajā vebinārā klausītāji uzzināts par sociālās uzņēmējdarbības juridisko ietvaru Latvijā, sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu, ieguvumiem un ierobežojumiem sociālajiem uzņēmumiem, sociālās atstumtības riska grupu iesaistīšanu sociālajos uzņēmumos un sociālās ietekmes mērīšanu.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT

  • 8.09. “Mārketings sociālajai uzņēmējdarbībai: produkts un tā priekšrocības, mērķauditorija un zīmols”

Eksperte: Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja

Evita Štrausa dalīsies zināšanās un pieredzē par mārketingu sociālajai uzņēmējdarbībai: kā veiksmīgi pozicionēt zīmolu un jaunu produktu, kādus kanālus un metodes izvēlēties zīmola komunikācijā, kā arī tiks aplūkoti vairāki sociālā biznesa modeļa piemēri.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

  • 10.09. “Mārketings sociālajai uzņēmējdarbībai: komunikācijas kanāli un metodes”

Eksperte: Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja

Šajā vebinārā stiks stāstīts, kā precīzāk un veiksmīgāk sociālajiem uzņēmējiem uzrunāt savu mērķauditoriju un veidot tās iesaisti, kā nepazust piedāvājumu gūzmā, un kā uzsākt komunikāciju bez iespaidīga mārketinga budžeta.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

  • 15.09. “Grāmatvedības darba organizēšana: galvenie uzdevumi, dokumenti, reģistri, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins”

Eksperte: Ieva Strazdiņa, grāmatvedības uzņēmuma “act.count.think” vadītāja

Vebinārā tiks sniegts ieskats grāmatvedības darba organizēšanā sociālajos uzņēmumos - ko nepieciešams ievērot, kam pievērst uzmanību, kā veiksmīgāk organizēt grāmatvedības darbu, kā arī ielūkosimies gada pārskata sastāvdaļās.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

  • 17.09. “Nodokļi un to aprēķināšana: darba algas nodokļi, PVN un UIN”

Eksperte: Ieva Strazdiņa, grāmatvedības uzņēmuma “act.count.think” vadītāja

Šajā vebinārā tiks stāstīts par tiem nodokļiem, kas sociālo uzņēmumu skar visbiežāk – darba spēka, pievienotās vērtības un uzņēmuma ienākuma nodokļi.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

  • 22.09. “Finanšu vadība: plānošana un budžetēšana (finanšu un nefinanšu sastāvdaļa), biznesa modeļa dzīvotspējas raksturojums”

Eksperte: Ludmila Kasperoviča, finanšu konsultante

Vebināra fokuss būs uz uzņēmējdarbības finanšu pārvaldību caur sociālā biznesa modeļa vērtības noturēšanas konceptu,  ieskaitot risku pārvaldību, finanšu plānošanas un kontroles metodes. Lekcijā aplūkotie jautājumi tiks ilustrēti ar piemēriem no Latvijas sociālo uzņēmumu  pieredzes.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

  • 23.09. “ALTUM grants sociālajai uzņēmējdarbībai: nosacījumi, pieteikuma sagatavošana, ieteikumi un biežāk pieļautās kļūdas”

Eksperte: Madara Dambe - Krastkalne, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Programmu attīstības departamenta vadītāja

Vebinārā Attīstības finanšu institūcijas “Altum” speciālisti stāstīs par granta saņemšanas nosacījumiem, dalīsies ar ieteikumiem, kā sagatavot veiksmīgus finansējuma pieprasījuma projektus, kā arī atklās biežāk pieļautās kļūdas.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

  • 24.09. “Finanšu vadība un pārvaldība: investīciju plānošana, apgrozāmā kapitāla pārvalde, kredītpolitika un finanšu piesaiste”

Eksperte: Ludmila Kasperoviča, finanšu konsultante

Šī vebināra fokuss būs uz sociālo uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtējumu, apgrozāmā kapitāla pārvaldes principiem, kredītpolitikas izveidi, investīciju plānošanu un komercdarbības finansēšanas avotu izvēli. Arī šajā lekcijā aplūkotie jautājumi tiks apskatīti ar praktiskiem piemēriem.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Kuharenoka, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" sabiedrisko attiecību speciāliste, 60008553, Sandra.Kuharenoka@lm.gov.lv