Labklājības ministrijas iepirkums „Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”

Labklājības ministrija (LM) līdz 25. aprīlim aicina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, kas darbojas Rīgas, Jelgavas, Valmieras vai tuvāko pašvaldību teritorijās, pieteikties projekta iepirkumam „Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”.

Projekta iepirkuma rezultātā atlasīto aukļu un iestāžu kontaktus iekļaus vienotā elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju sarakstā, no kura atlasīto uzņēmumu vecāki varēs izvēlēties piemērotāko kandidatūru. Saraksts būs publiski pieejams ministrijas un iesaistīto pašvaldību tīmekļa vietnēs.

Pirms pakalpojuma sniegšanas starp saņēmēju, viņa darba devēju, pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību būs jānoslēdz līgums uz 10 mēnešiem, kas ir projektā paredzētais pakalpojuma sniegšanas termiņš. Pēc šī termiņa aukle vai iestāde varēs turpināt sniegt savus pakalpojumus, pamatojoties uz privātu vienošanos ar pakalpojuma saņēmēju, ja vecāks vēlēsies pats apmaksāt pakalpojumu.
Subsidēto bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošinās ar mērķi pakāpeniski pāriet uz privāto – darba devēja un darba ņēmēja – finansējumu, kā arī, iespējams, valsts un pašvaldības līdzfinansējumu.

Pakalpojumu paredzēts sniegt bērna mājās vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Auklei vai iestādei būs jānodrošina ne tikai bērna pieskatīšana, bet droša un lietderīga dienas organizēšana bērnam. Bērna pieskatīšana notiks saskaņā ar grafiku, ko saskaņos katra mēneša sākumā starp vecāku un aukli vai iestādi.