• Labklājības ministrijas rīkotās metodiski informatīvās sanāksmes reģionos (04.04.-27.04.2017.)

Labklājības ministrija (LM) laika posmā no 2017.gada  4.aprīļa  līdz 27.aprīlim rīkoja ikgadējās reģionālās metodiski - informatīvās sanāksmes pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm ar bērniem un sociālā darba sektora vadītājiem.
Šī gada reģionālo sanāksmju mērķis bija akcentēt regulāras risku novērtēšanas nozīmīgumu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī iekšējās un ārējās sadarbības nozīmi efektīvas sociālā dienesta darbības nodrošināšanai.  Semināru vadīja Laila Balode no nodibinājuma “Centrs Dardedze” un Ilze Kurme no Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti arī ar aktuālajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un to piemērošanu praksē, t.sk. sniedzot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Sanāksme notika:
4. aprīlī - Talsos, Tautas namā, Lielajā ielā 19/21.

7. aprīlī  – Rīgā, Kaņepes Kultūras centrā (Skolas iela 15);

21. aprīlī – Aizkrauklē, Aizkraukles pilsētas kultūras namā (Spīdolas iela 2);

25. aprīlī – Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles iela 30);

27. aprīli – Cēsīs, Cēsu Pieaugušo izglītības centrā (Raunas iela 4).

Sanāksme īstenotas ESF projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2022. gada decembrim.