Labklājības ministrija (LM) laika posmā no 2015. gada 14.oktobra līdz 11.novembrim rīkoja metodiski-informatīvās sanāksmes reģionos pašvaldību atbildīgām amatpersonām, kas atbild un ir iesaistītas sociālās politikas veidošanā, sociāliem darbiniekiem un sociālā darba sektora vadītājiem un citiem sociālās jomas profesionāļiem.

Sanāksmju laikā bija iespējams uzzināt par jaunumiem sociālā darba jomā; izmaiņām sociālās palīdzības jomā; rehabilitācijas pakalpojumiem no vardarbības cietušajām un vardarbību veikušajām pilngadīgajām personām, riskiem sociālā gadījumu darbā ar ģimenēm ar bērniem, saņemt rekomendācijas procesa pilnveidei. Tāpat speciālisti informēja par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas aktivitātēm Latvijā 2015.gadā.

Dienas otrajā pusē dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties seminārā „Vardarbība pret bērnu un vardarbība bērna ģimenē, tās veidi un pazīmes, starpinstitucionālā sadarbība, ja notikusi vardarbība, kuru vadīja eksperte L.Balode no nodibinājuma „Dardedze”.
 

Sanāksmes notika
Daugavpilī (14.10.2015.),
Smiltenē (21.10.2015.),
Rīgā (28.10.2015.),
Jelgavā (4.11.2015.) 
Liepājā (11.11.2015.).