Sociālo pakalpojumu attīstības  pamatnostādnes 2014.-2020.gadam


Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.-2013.gadam:


Profesionāla sociālā darba attīstības programma 2005.-2011.gadam