Sieviešu un vīriešu līdztiesības principi un diskriminācijas aizliegums dzimuma dēļ ir iestrādāti gan Latvijas Republikas Satversmē, gan dažādu nozaru galvenajos normatīvajos aktos, piemēram, Darba likumā, Izglītības likumā, Valsts civildienesta likumā, Militārā dienesta likumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Krimināllikumā, likumā „Par sociālo drošību”, likumā „Par valsts pensijām” u.c.