Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Sociālo pakalpojumu saņemšana

Kārtība, kādā veicama samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem

Maksas pakalpojumu cenrāži

Citi saistītie noteikumi

Pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām