Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Sociālo pakalpojumu saņemšana

Kārtība, kādā veicama samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem

Maksas pakalpojumu cenrāži

Citi saistītie noteikumi

Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 239 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"”

Pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām