Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

Priekšlikumi: līdz 2021. gada 15. janvārim
Atbildīgais: Kristīne Lasmane, 67021506, Kristine.Lasmane@lm.gov.lv