Cilvēku ar invaliditāti aptaujas rezultāti

Labklājības ministrija aptaujāja cilvēkus ar invaliditāti.
Šie cilvēki atbildēja uz jautājumiem par savu dzīvi Latvijā.
Aptaujā noskaidroja cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sabiedrības dzīvē. Tika jautāts par atbalstu no valsts. Par vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Par personas ar invaliditāti problēmām.
Cilvēku ar invaliditāti atbildes salīdzināja ar 2014. gada aptauju.
Aptaujas rezultāti ir sakārtoti sešās nodaļās. 
Pirmajā nodaļā ir rezultāti par sabiedrības attieksmi.
Otrajā nodaļā ir atbildes par cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti. 
Trešajā nodaļā ir dati par cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Ceturtajā nodaļā ir dati par cilvēkiem, kam slikta redze.
Piektajā nodaļā ir dati par cilvēkiem, kas slikti dzird. 
Sestajā nodaļā ir dati par cilvēkiem ar prāta attīstības traucējumiem. 
Cilvēku ar invaliditāti aptaujas rezultāti ir pieejami