Viena no Atveseļošanas un noturības mehānismā iekļautajām reformām ir Labklājības ministrijas pārziņā esošā minimālo ienākumu līmeņa reforma. Tā paredz minimālo ienākumu sistēmas uzlabošanu, lai atbalstītu trūcīgākos iedzīvotājus. Minimālo ienākumu līmeņa reformas pamatā ir:

  1. pāreja no minimālā ienākuma skaitliskās vērtības euro izteiksmē uz procentuālo vērtību no mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānas - statistiskā rādītāja, kas raksturo novērojumu, kas sagrupēti no zemākās vērtības līdz augstākajai, centra vērtību (sadalījuma viduspunktu) - , proti, minimālo ienākumu sliekšņa zemākās iespējamās robežas noteikšanu un nostiprināšanu tiesību aktos ne zemāku kā 20% no ienākumu mediānas apmēra;
  2. ikgadēja minimālo ienākumu sliekšņa pārskatīšanas mehānisma ieviešana no 2023.gada. Mehānisms tiek balstīts uz ienākumu mediānas izmaiņām, kas saistītas ar faktiskajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, vienlaikus nemazinot ienākumu sliekšņa apmēru ienākumu mediānas samazinājuma gadījumā.

Progress

Grafiska vizualizācija ar vēstījumu "Palielināti minimālo ienākumu sliekšņi", līkni uz augšu, cilvēku ar invaliditāti ikonām un eiro zīmītēm

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts eiro

Cilvēkiem ar invaliditāti

Kopš bērnības Līdz 01.07.2023. strādājošs Līdz 01.07.2023. nestrādājošs No 01.07.2023. strādājošs No 01.07.2023. nestrādājošs
I grupa 190,40 247,52 219,80 285,74
II grupa 163,20 195,84 188,40 226,08
III grupa 136,00 136,00 157,00 157,00
Pārējie ar invaliditāti Līdz 01.07.2023. strādājošs Līdz 01.07.2023. nestrādājošs No 01.07.2023. strādājošs No 01.07.2023. nestrādājošs
I grupa 152,60 198,38 175,00 227,50
II grupa 130,80 156,96 150,00 180,00
III grupa 109,00 109,00 125,00 125,00

Pensijas vecumu sasniegušajiem

Līdz 01.07.2023. No 01.07.2023.
109,00 125,00

Minimālā pensija

Minimālā vecuma pensija

  Līdz 01.07.2023. No 01.07.2023.
Pensijas vecumu sasniegušajiem 136,00 157,00
Ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 188,00

Minimālā invaliditātes pensija

Kopš bērnības Līdz 01.07.2023. No 01.07.2023. Pārējie ar invaliditāti Līdz 01.07.2023. No 01.07.2023.
I grupa 260,80 300,80 I grupa 217,60 251,20
II grupa 228,20 263,20 II grupa 190,40 219,80
III grupa 163,00 188,00 III grupa 136,00 157,00

Minimālā pensija un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

  Līdz 01.07.2023. No 01.07.2023.
Līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) 136,00 157,00
No 7 gadu vecuma 163,00 188,00

Minimālo ienākumu sliekšņi sociālās aizsardzības palīdzības jomā

  Līdz 01.07.2023. No 01.07.2023.
Garantētā minimālā ienākuma slieksnis 109* / 76** 125* / 87,50**
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 272* / 190** 313* / 219**
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

Maksimālais apmērs 

436* / 305**

Maksimālais apmērs

501* / 351**

*pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā

**pārējām personām mājsaimniecībā


Valdības 2023. gada 24. janvārī atbalstītie grozījumi likumā ”Par sociālo drošību” paredz, ka no 2023. gada 1. jūlija minimālo ienākumu slieksnis nav zemāks par 20% no ienākumu mediānas. Sociālās aizsardzības sistēmas jomās ir noteikti diferencēti minimālo ienākumu sliekšņi. Tie attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, minimālās vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem un sociālās palīdzības pašvaldībā saņēmējiem. Lai to īstenotu, ir sagatavoti grozījumi piecos likumos.

Vairāk par valdības 24. janvāra lēmumu: Valdība atbalsta minimālo ienākumu sliekšņu paaugstināšanu no 1. jūlija


Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam