Logo - Atveseļošanās fonda pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība

Viena no Atveseļošanas un noturības mehānismā iekļautajām reformām ir Labklājības ministrijas pārziņā esošā minimālo ienākumu līmeņa reforma. Tā paredz minimālo ienākumu sistēmas uzlabošanu, lai atbalstītu trūcīgākos iedzīvotājus. Minimālo ienākumu līmeņa reformas pamatā ir:

  1. pāreja no minimālā ienākuma skaitliskās vērtības euro izteiksmē uz procentuālo vērtību no mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānas - statistiskā rādītāja, kas raksturo novērojumu, kas sagrupēti no zemākās vērtības līdz augstākajai, centra vērtību (sadalījuma viduspunktu) - , proti, minimālo ienākumu sliekšņa zemākās iespējamās robežas noteikšanu un nostiprināšanu tiesību aktos ne zemāku kā 20% no ienākumu mediānas apmēra;
  2. ikgadēja minimālo ienākumu sliekšņa pārskatīšanas mehānisma ieviešana no 2023.gada. Mehānisms tiek balstīts uz ienākumu mediānas izmaiņām, kas saistītas ar faktiskajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, vienlaikus nemazinot ienākumu sliekšņa apmēru ienākumu mediānas samazinājuma gadījumā.

Valdības 2023. gada 24. janvārī atbalstītie grozījumi likumā ”Par sociālo drošību” paredz, ka no 2023. gada 1. jūlija minimālo ienākumu slieksnis nav zemāks par 20% no ienākumu mediānas. Sociālās aizsardzības sistēmas jomās ir noteikti diferencēti minimālo ienākumu sliekšņi. Tie attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, minimālās vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem un sociālās palīdzības pašvaldībā saņēmējiem. Lai to īstenotu, ir sagatavoti grozījumi piecos likumos.

Infografika par minimālo ienākumu sliekšņu apmēriem no 2024.g. 1.janvāra

Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam


Vairāk par minimālo ienākumu sliekšņiem, to apmēriem un aprēķiniem sadaļā "Minimālo ienākumu līmenis"