Somijas Nacionālā Veselības un labklājības institūta (National Institute for Health and Welfare) Attīstības vadītājas Martas Oktoberas (Martta Octoberprezentācija par MARAC (Multi Agency Risk Assessmentmodeļa darbību jeb starpinstitūciju sadarbību vardarbības risku izvērtēšanā Somijā. 

Tukuma novada pašvaldībā noritošā Kopienas vienotās atbildes modeļa vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanā pilotprojekta 2.monitoringa tikšanās, 2017.gada 19.oktobris, Tukuma ledus halle.

Pasākums notika Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" (Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830) ietvaros. Pasākumu atbalstīja Ziemeļvalstu Ministru padome.

 

VIDEO: M.Oktoberas prezentācija

1.daļa  2.daļa 3.daļa 4.daļa 5.daļa 6.daļa 7.daļa