Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.3.6.
Plānotais finansējums:

8 000 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 6 800 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 200 000 EUR)

Mērķis: Nodarbinātības valsts aģentūras institucionālās veiktspējas stiprināšana, tās sniegto pakalpojumu bezdarba samazināšanai un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā modernizācija un kvalitātes palielināšana.
Mērķa grupa:
 • Nodarbinātības valsts ģentūras nodarbinātās personas.
 • Nodarbinātības valsts aģentūras klienti un sadarbības partneri.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1 iestāde.
 • Pilnveidoto informācijas sistēmu skaits – 1 informācijas sistēma.
Atbalstāmās darbības:
 • Darba meklēšanas atbalsta pasākumu pilnveide.
 • Karjeras konsultācijas pakalpojuma un sadarbības ar Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem un sadarbības partneriem pilnveide.
 • Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbināto personu profesionālo spēju un metodiskās vadības pilnveide, tai skaitā jaunu  nodarbināto piesaistei, īstenojot praksi Nodarbinātības valsts aģentūrā.
 • Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) pilnveide.
 • Aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu monitoringa un ietekmes novērtējuma veikšana, īstermiņa darba tirgus prognozēšanas sistēmas un prognožu atspoguļošanas platformas pilnveide un prognožu veikšana.
 • Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un īstenošana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-3-6
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.3.6/1/24/I/001 "Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana"
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Nodarbinātības valsts aģentūra
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumi Nr. 723
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Agnese Gelžina

Vecākā eksperte
agnese.gelzina [at] lm.gov.lv